Anarchizująca ustawa o Sądzie Najwyższym – Jan Pospieszalski

Na poziom bezpieczeństwa w kraju niewątpliwie mają wpływ: sprawność organów ścigania, skuteczność i szybkość prowadzenia postępowań sądowych oraz nieuchronność kary. Te wszystkie elementy mogą zostać storpedowane przez obecnie procedowaną ustawę o Sądzie Najwyższym.