Czy możemy czuć się bezpiecznie? Problem dostępu do broni

„Wojsko polskie będzie najsilniejszą armią lądową w Europie” – zapowiada minister Mariusz Błaszczak. „Aby zrealizować ten plan potrzebujemy jeszcze dwóch lat”. Wzmocnienie potencjału obronnego to przede wszystkim program dozbrojenia jakiego Polska nigdy wcześniej nie miała szans zrealizować.

W oparciu o współpracę z USA, resort obrony prowadzi konsekwentny plan modernizacji sił zbrojnych – zakupy nowoczesnego uzbrojenia. Do naszej armii trafiają już amerykańskie, wielozadaniowe samoloty, nowoczesne czołgi Abrams, ale nie tylko. Polski rząd podpisał umowę z Korea Południową na
dostawę 180 czołgów K2 Czarna Pantera. Już dziś, pod względem wydatków na zbrojenia jesteśmy w czołówce krajów europejskich. Docelowo poziom wydatków związanych z obronnością kraju wyniesie 3 % PKB. W najbliższym czasie planowane jest też istotne wzmocnienie liczebne armii. I tu jest najpoważniejszy problem. Osiągnięcie zakładanej liczebności na poziomie 300 tysięcy, wydaje się niezwykle trudne, wręcz mało prawdopodobne.

Dostęp do broni

Zapowiadany wcześniej, dość optymistyczny program rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej nie został zrealizowany. Owszem odziały WOT na koniec roku 2022 liczyły 36 tysięcy żołnierzy, co stanowi pokaźną siłę, ale pamiętajmy, że w czasie, gdy powstawała ta formacja, ambicje były znacznie większe. Także
program Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej jest dopiero w pierwszej fazie, więc na gotowość bojową tych nowych żołnierzy przyjdzie nam nico poczekać. Jacek Hoga, prezes Fundacji AD ARMA w wywiadzie dla Afirmacja.tv ocenia realność tych planów. Zwraca m.in. uwagę, na niezrozumiały podział i
nierówny status żołnierzy służących w tych różnych formacjach wojskowych.

Rozmówca naszego portalu w ostrych słowach krytykuje obowiązujące nadal ograniczenia w dostępie do broni dla zwykłych obywateli. Jesteśmy ciągle najbardziej rozbrojonym krajem w UE, jeśli chodzi o liczbę broni strzeleckiej pozostającej w prywatnych rękach. Ten kompletnie niezrozumiały stan prawny pozostaje w jawnej sprzeczności z zapowiedziami polityków o promocji postaw obronnych w społeczeństwie.

Zachęcam do wysłuchania całej rozmowy z Jackiem Hogą.