Pomoc dla rodziny w sieci. Powstała praktyczna baza danych

W Krakowie ogłoszono powstanie nowej i niezwykle unikalnej inicjatywy na rzecz wzmocnienia pozycji rodziny i wychowania w Polsce. Powstaje bowiem portal przyjazny rodzinie: https://pro-rodzinny.pl/ zawierający kilka unikalnych baz danych w jednym miejscu. Oprócz bazy organizacji prorodzinnych na portalu dostępne są także bazy: turystyczna, kulturalna i edukacyjna. W zamyśle twórców portalu – wszystkie ważne praktyczne informacje pomocne dla rodziny będą dostępne w jednym miejscu.

Prace nad powstaniem portalu „Pro-rodzinny” trwają już blisko 2 lata. Jego powstanie ogłoszono w ramach Ogólnopolskiego Forum Rodzina i Wychowanie, organizowanego przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, w dniach 22 – 24 września 2022 roku w Krakowie. Pod auspicjami tej organizacji powstaje pierwsza w Polsce wyszukiwarka praktycznych informacji dla każdej rodziny. Nadrzędnym celem jest tu bowiem pomoc rodzinie.

Wszystko dla rodziny

Portal składa się z czterech działów: „strefy wsparcia” (tu znajduje się baza danych organizacji na rzecz rodziny i wychowania) oraz „strefy edukacyjnej”, „strefy turystycznej” i „strefy kultury”. W stopniowo uzupełnianej „strefie turystycznej” pojawiają się kolejne centra rozrywki prorodzinnej, przyjazne rodzinie muzea, aquaparki, parki linowe itp. Podzielono je na trzy kategorie oznaczone odpowiednimi symbolami: centra rozrywki, sport i rekreacja, turystyka piesza i krajoznawcza. W „strefie kultury”: wyróżniono muzea, teatry i filharmonie, domy kultury i inne instytucje kulturalne. Jeśli szukamy z kolei porad na temat różnych wyzwań i kryzysów rodzinnych wiele artykułów poradnikowych znajduje się w „strefie wsparcia” oraz w „strefie edukacyjnej”.

W „strefie wsparcia” niezwykle istotnym elementem jest także wyszukiwarka organizacji prorodzinnych z poręczną mapą z podziałem na województwa. Wyróżniono tu następujące kategorie: organizacje pożytku publicznego, ośrodki wsparcia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szpitale specjalistyczne. Jak czytamy w opisie projektu: „Portal zawiera bazę kontaktową organizacji i inicjatyw działających na rzecz rodziny i wychowania, [jest] zorganizowany w układzie regionalnym i programowym, ułatwiającym szukanie przykładów dobrych praktyk i potencjalnych partnerów do współpracy”. W zamyśle autorów baza organizacji działających na rzecz pomocy rodzinie i wychowania ma być  miejscem uzyskiwania informacji. Jest to możliwe przez odbiorców działań lub inne organizacje. Zakres prac organizacji jest bardzo szeroki. Od organizacji charytatywnych, po świetlice socjoterapeutyczne, przez organizacje pomagające w sytuacjach kryzysowych czy stojące na straży pryncypiów.

Baza wiedzy

Portal „pro-rodzinny.pl” jest ciągle w fazie budowy, uzupełniane są wszystkie bazy danych. Zakończenie prac przewidziane jest w okolicach grudnia b.r. W samej „strefie wsparcia” widnieje aktualnie 1200 instytucji, a spodziewanych jest kilkaset dalszych. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania zachęca inicjatywy i organizacje działające w obszarach wszystkich baz danych do zgłaszania się. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018 – 2030 (FIOO).

Agnieszka Marianowicz-Szczygieł