Chcesz mieć wyższe zniżki na prąd? Niezbędna będzie Karta Dużej Rodziny

Zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez rząd od 1 stycznia 2023 roku zamrożone zostaną ceny energii. Oznacza to, że do pewnego pułapu zużycia energii nie zapłacimy więcej niż przyjęty limit. Jednak, żeby skorzystać z wyższych pułapów zużycia, należy złożyć odpowiedni wniosek. Potrzebna będzie Karta Dużej Rodziny.

Zgodnie z przepisami cena prądu dla gospodarstw domowych zostanie zamrożona do pułapu 2 MWh. Tutaj nie trzeba nic zrobić, ponieważ dostawca prądu sam rozliczy odpowiednio energię. Wszystko, co zużyjemy powyżej tego pułapu, będzie rozliczane po cenach rynkowych.

Jest jednak szansa na wyższe zużycie po cenach ustalonych przez rząd. Obowiązują jeszcze progi 2,6 MWh oraz 3 MWh. Jednak, aby móc z nich skorzystać, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Próg 2,6 MWh obowiązuje dla gospodarstw domowych, w których jest co najmniej jedna osoba niepełnosprawna. Natomiast na próg 3 MWh mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Dla kogo Karta Dużej Rodziny?

Kartę dużej Rodziny może założyć każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą założyć również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Oznacza to, że prawo do zniżek mają wszyscy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci.

źródło: muratorplus.pl

CZYTAJ TAKŻE: Pejzaż z katastrofą demograficzną w tle