Wigilia studentów z Afryki. Spotkali się z ministrem edukacji i nauki

Artykuł przygotowało Biuro Prasowe PKWP

Studenci z ośmiu krajów afrykańskich korzystają z możliwości kształcenia w języku angielskim na UKSW. Studenci z Afryki zasiedli przy wigilijnym stole z ministrem edukacji i nauki.

Studenci, którzy zdecydowali się na podjęcie studiów teologicznych w języku angielskim, są objęci opieką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej i Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Praca na rzecz mieszkańców

Studenci z Afryki kształcą się w Polsce, by później wrócić do swoich krajów i tam pracować na rzecz mieszkańców. Przed Bożym Narodzeniem zostali zaproszeni do wspólnego świętowania. Przy wigilijnym stole towarzyszyli im minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek oraz dyrektor sekcji polskiej PKWP i Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej ks. prof. Waldemar Cisło.

„W spotkaniu udział wzięło ponad 20 osób. To studenci z ośmiu krajów Afryki; doktoranci, którzy w przyszłości będą profesorami na uczelniach katolickich w swoich krajach” – mówi ks. prof. Cisło. Wspólne świętowanie poprzedziła Msza św. Wigilijnemu spotkaniu towarzyszyła życzliwa atmosfera. Potwierdzają to słowa przebywającego w Polsce o. Polikarpa, który podziękował za możliwość studiowania oraz złożył życzenia wszystkim osobom wspierającym projekt realizowany na UKSW.

Ambasadorowie polskości

Wykładowca uczelni ks. prof. Cisło wyjaśnia, że studenci z Afryki, którzy korzystają ze studiów w języku angielskim stają się później „doskonałymi ambasadorami polskości”. „Dociera do nas wiele dobrych opinii z krajów afrykańskich. Coraz większa liczba biskupów stara się kierować księży na studia doktoranckie na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – zauważa dyrektor sekcji polskiej PKWP.

Ks. prof. Waldemar Cisło wskazuje na zaangażowanie ministra edukacji i nauki na rzecz realizacji projektu. Prof. Przemysław Czarnek był też ogromnym zwolennikiem powołania Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej.

W tym roku UKSW podjęło inicjatywę, by studia w języku angielskim promować bezpośrednio w Afryce. Okazją do tego było spotkanie AMECEA, jakie w lipcu odbyło się w Tanzanii. Uczestniczyło w nim około 150 biskupów z tego regionu.