“Afirmacja”. Portal poświęcony życiu, małżeństwu i rodzinie

Rodzinie potrzebna jest AFIRMACJA. Nie ma bowiem ważniejszej sprawy społecznej. Od Rodziny zależy bezpieczeństwo i przyszłość narodu oraz całego społeczeństwa. To w Rodzinie następuje przekaz kultury i tradycji, a więc od Rodziny zależy duchowe życie narodu. Od Rodziny – w pierwszym rzędzie – zależy przekaz wiary i przyszłość chrześcijaństwa w naszym kraju.

Rodzina to nie tylko wartość moralna i społeczna, to również kluczowa kwestia ustrojowa. Prawa Rodziny stanowią najważniejsze kryterium odróżniające państwo dobra wspólnego od państwa relatywistycznego. Prawa Rodziny, metodycznie kwestionowane dziś w instytucjach definiujących „prawa człowieka”, wymagają re-AFIRMACJI na forum międzynarodowym. Prawa Rodziny muszą być drogowskazem polityki państwa i sprawdzianem praktycznych działań, podejmowanych w ich imię. 

Dlatego będziemy obserwować działania polityków polskich i europejskich w tych obszarach, które oddziałują na kondycję rodziny. 

Rodzinie potrzebna jest afirmacja

Uznając fundamentalną rolę rodziny w wychowaniu młodego człowieka zdajemy sobie sprawę, że właśnie afirmacja silnej rodziny chroni młodych Polaków przed ryzykownymi zachowaniami i może być skutecznym elementem profilaktyki.  

Jednymi z najczęściej wymienianych przyczyn przestępczości są dysfunkcje rodziny. Raporty policyjne potwierdzają, że osłabienie więzi uczuciowych w rodzinach, a zwłaszcza rozbicie rodziny, należą do czynników zwiększających ryzyko demoralizacji, a w konsekwencji sprzyjających przestępczości nieletnich.

Polska jest rodziną rodzin. Chcemy więc mówić nie tylko o zagrożeniach rodziny, ale przede wszystkim rodziny pokazywać, z ich naturalnym pięknem i bogactwem. Wiedząc o trudach, chcemy je wspierać, chcemy budować ich – czyli naszą – solidarność.

Rodzinie potrzebna jest afirmacja, bo afirmacja rodziny, to afirmacja życia.    

Paweł Nowacki
Redaktor Naczelny i zespół