Konwencja stambulska niszczy rodzinę, łamiąc Konstytucję RP – Lidia Sankowska-Grabczuk

W kolejnym wideoblogu z serii Afirmacja TV Lidia Sankowska-Grabczuk analizuje konwencję stambulską pod kątem zgodności z Konstytucją RP.

Konwencja stambulska została ratyfikowana przez Polskę w kwietniu 2015 roku. Od tego momentu jej zapisy są prawnie wiążące w naszym kraju, gdyż jest drugim – zaraz po konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – aktem prawnym w hierarchii. Dodatkowo w celu oceny postępów państw w zakresie wdrażania zapisów konwencji stambulskiej na każdym szczeblu administracyjnym został powołany komitet monitorujący wdrażanie konwencji, tzw. GREVIO. Jednak już od samego początku budziła wiele wątpliwości prawnych.