Spada liczba aborcji w Hiszpanii

Według danych hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba przeprowadzanych w Hiszpanii aborcji spadła o 10 proc. W latach 2012-21 liczba “zabiegów” przerywania ciąży zmniejszyła się ze 113,4 tys. do 90,1 tys. rocznie. Należy zaznaczyć, że spadek nastąpił w warunkach malejącej w tym czasie liczby kobiet w wieku rozrodczym. Raport pokazuje, że najwięcej aborcji przeprowadza się w Katalonii, Madrycie i na Balearach.

W obliczu zbliżających się wyborów samorządowych i parlamentarnych w Hiszpanii aborcja będzie na pewno istotnym tematem debaty publicznej. Lewicowe środowiska nie ustają w działaniach i zgłaszają kolejne postulaty dotyczące ułatwień w dostępie do aborcji.

Aborcja w Hiszpanii stała się legalna w 1985 r. Na przestrzeni lat przepisy były stopniowo liberalizowane. Obecnie jest ona dozwolona do 14. tygodnia ciąży.

KAI