Pozwólcie nam pracować! O chorym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rozmawia L. Sankowska-Grabczuk i M. Witecka

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie są jedną z najbardziej opuszczonych przez państwo grup społecznych w Polsce. Brak opieki wytchnieniowej, słabo rozwinięta edukacja włączająca, czy mieszkalnictwo wspomagane. Jednak najwięcej kontrowersji budzi zasiłek pielęgnacyjny przysługujący opiekunom osób z niepełnosprawnościami, w kwocie niższej niż minimalna pensja krajowa netto, który jednak zobowiązuje opiekunów do rezygnacji z jakiejkolwiek pracy zarobkowej! Jak uleczyć chory system wsparcia opiekunów osób w niepełnosprawnościami? Jak przywrócić elementarną sprawiedliwość społeczną w tym zakresie? O tym wszystkim rozmawia Lidia Sankowska-Grabczuk z matką sześciorga dzieci, w tym dwóch synów z niepełnosprawnościami – Martą Witecką.

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji