Niechlubny rekord wszechczasów. W ubiegłym roku wydaliśmy na alkohol 45 mld zł

„Ku trzeźwości z Kościołem” – to hasło 56. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, który w polskim Kościele obchodzony jest w dniach 19-25 lutego. W ubiegłym roku Polacy wydali na alkohol 45 mld złotych, co jest rekordem wszechczasów.

Dane Światowej Organizacji Zdrowia z 2019 roku wskazują, że w populacji powyżej 15. roku życia na każdego Polaka przypadało prawie 12 litrów czystego spirytusu. A już 8 litrów uznaje się za poziom progowy dla postępującej degradacji narodu. Obecne poziomy spożycia etanolu są dziesięć razy większe, niż poziomy w Polsce przed stu laty. Spożycie piwa w Polsce wynosi 136 litra na osobę powyżej 15 r. życia. Piwo stało się najtańszym napojem chłodzącym. Przekłada się to na ogrom strat alkoholowych.

– Ostatnie dni karnawału są dobrą okazją do dawania świadectwa, że prawdziwa radość ma swoje źródło w zjednoczeniu z Bogiem. Człowiek, który nadużywa alkoholu, nie jest w stanie autentycznie się cieszyć. Nie jest w stanie dawać radości innym. Wręcz przeciwnie. Sam doświadcza ogromnego smutku i przynosi go innym – podkreślił bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Inicjatywy w ramach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu

Duchowny przypomniał, że prowadzony przez niego zespół podejmuje różne inicjatywy o charakterze ogólnopolskim, aby zjednoczyć jak najwięcej osób wokół troski o szeroko rozumianą trzeźwość.

– Są to sesje, sympozja, konferencje, ale także pielgrzymki, rekolekcje, dni skupienia. To także opracowywanie materiałów dla duszpasterzy, aby pomóc im w pracy trzeźwościowej we wspólnotach parafialnych. Na początku każdego roku wydajemy Vademecum, zawierające materiały na każdy dzień Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, propozycje nabożeństw, modlitw, piękne świadectwa, ciekawe artykuły i różne przydatne informacje – wyjaśnił.

Czytaj także:

Inicjatorem Tygodnia Modlitw i wielu innych ważnych działań trzeźwościowych był bł. Kard. Stefan Wyszyński, który niejednokrotnie ostrzegał przed zagrożeniami jakie niesie za sobą alkoholizm. Prymas Tysiąclecia zachęcał rodaków do osobistej i wspólnej modlitwy o pokonanie plagi pijaństwa. Włączył tę intencję do tak ważnego aktu swojej posługi, jakim były Jasnogórskie Śluby Narodu.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu to jedna z inicjatyw związana z upowszechnianiem trzeźwości. Rozpoczyna się co roku w ostatnią niedzielę karnawału i trwa do soboty przed I Niedzielą Wielkiego Postu włącznie. Ma zachęcić do umiarkowania podczas karnawałowych zabaw oraz do podjęcia postanowień abstynencji, np. w czasie Wielkiego Postu. W tym czasie w parafiach wykładane są często księgi trzeźwości, do których można wpisać swój dar abstynencji, zwłaszcza podjętej z miłości do bliźnich pogrążonych w nałogach. Każdy dzień Tygodnia Modlitw ma szczególną intencję, a także swojego patrona, którego życie może być wzorem dla nas współczesnych ludzi.

KAI