Mnóstwo inicjatyw w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Od 20 lat obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, przypadający 22 lutego. W dniach 20-26 lutego Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Z tej okazji pracownicy sądów, prokuratur, policjanci, prawnicy, ośrodki interwencji kryzysowej oraz placówki finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości podejmują różne inicjatywy, m.in. punkty informacyjne dla obywateli, szkolenia itd. W ubiegłym roku na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedziało ponad 450 instytucji, angażując w udzielanie pomocy ponad 7000 osób. 

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wiele inicjatyw w całym kraju

Jeden z przykładów takich inicjatyw pochodzi z Połańca, gdzie dzielnicowy odwiedził seniorów w Środowiskowym Domu Samopomocy. W trakcie odbywającego się spotkania nie brakło również treści dotyczących oszustw, których bardzo często ofiarami są osoby starsze.

W trakcie przeprowadzonego spotkania dzielnicowy omówił zasady funkcjonowania oraz korzystania z narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz uczył seniorów jak praktycznie można je wykorzystać. Nie zabrakło także zwrócenia uwagi seniorów na zagrożenia związane z zakupem nielegalnych leków przez Internet.

Z kolei policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu zorganizowali konkurs ,,Przemoc moimi oczami”. Zawody skierowane są do uczniów szkół podstawowych z klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych z klasy I-IV z całej Wielkopolski.

W Warszawie w sądzie okręgowym z bezpłatnych porad udzielanych przez asystentów sędziów można było skorzystać do piątku 24 lutego. Natomiast w Sądzie Okręgowym Warszawa–Praga dyżury były pełnione 22 oraz 24 lutego.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest wydarzeniem, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, znalezienie profesjonalnego wsparcia oraz zasięgnięcie fachowej i bezpłatnej porady. 

Jak uzyskać pomoc?

Bezpłatne porady i pomoc można uzyskać telefonicznie lub osobiście, w zależności od możliwości instytucji. TPOPP jest organizowany bezkosztowo, wszystkie osoby zaangażowane w akcję pracują pro bono i nie pobierają za to żadnego wynagrodzenia. Materiały graficzne promujące wydarzenie (plakaty i ulotki), które trafiły do ponad 400 miejsc w całej Polsce, przygotowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To ponad 300 miejsc działających w całej Polsce, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby materialną, dostosowaną do potrzeb. Dane teleadresowe miejsc świadczenia pomocy finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości znajdują się TUTAJ.

Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa i ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl 

Źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem4