Wolność do spowiedzi – podpisz petycję!

Europoseł Lewicy Robert Biedroń umieścił w Internecie nagranie, na którym nawołuje do wprowadzenia zakazu spowiadania osób poniżej 18. roku życia. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wskazuje, że jest to naruszenie zarówno wolności wyznania dzieci i młodzieży, jak i prawa rodziców do wychowania dzieci i młodzieży zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przygotował apel do polityka o publiczne wycofanie się z tej wypowiedzi.

Protest można podpisać TUTAJ.

W treści apelu czytamy m.in.: “Jesteśmy oburzeni, iż jako polityk usiłuje Pan ingerować w sprawy wiary poszczególnych osób, odgrywając rolę cenzora sumienia. Realizacja tej propozycji byłaby rażącym pogwałceniem zarówno wolności wyznania dzieci i młodzieży, jak i prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami i wyznawanymi wartościami.  Przywodzi to na myśl najgorsze postulaty XX-wiecznych totalitaryzmów, z bolszewizmem na czele, które zakazywały nauczania dzieci i młodzieży religii. Wprowadzenie w życie proponowanych przez Pana rozwiązań stanowiłoby złamanie fundamentalnych praw człowieka, w tym art. 10 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jak i art. 48 oraz 53 Konstytucji RP. Każdy człowiek ma prawo do praktykowania swojej religii, zarówno prywatnie, jak i publicznie, bez względu na wyznanie, pochodzenie, status społeczny czy wiek. Jakakolwiek próba regulowania tych spraw przez państwo kłóci się z konstytucyjną zasadą autonomiczności i niezależności od państwa kościołów i innych związków wyznaniowych. Ponadto, rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami i żaden polityk nie powinien próbować wychowywać cudzych dzieci według swojego światopoglądu.

Źródło: Ordo Iuris