Lekarze stają w obronie Jana Pawła II. “Nie ma sensu dyskutować z absurdalnymi oskarżeniami”

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Oddziału Mazowieckiego opublikowało oświadczenie, w którym staje w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Lekarze podkreślają, że takie ataki nie zatrzymają dobra, które niósł i niesie pontyfikat papieża Polaka.

Oświadczenie zostało przesłane Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Poniżej przedstawiamy pełną treść oświadczenia:

Nie zgadzamy się na atakowanie wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła Ii i próby niszczenia jego miejsca w naszej historii

Jan Paweł II emanował swoją świętością i wiarą już za życia porywając ogromną liczbę osób do czynienia dobra a teraz nadal nas inspiruje po śmierci. Żadne, nawet najbardziej brutalne ataki na Niego – których celem jest sekularyzacji społeczeństwa, oderwanie od tradycji a przede wszystkim niszczenie wiary – nie przyniosą efektu.

Ponad 40 lat temu Jan Paweł II napisał Modlitwę Lekarza, wytrwale ucząc nas jak ważna jest rozmowa z Bogiem. Wskazywał wzór modlących się lekarzy: “czyż to nie wasz kolega Alexis Carrel 1utrzymywał na przykład, że modlitwa jednoczy człowieka z Bogiem i z samym sobą, okazując się lekarstwem ducha, które wywiera sprawdzalny wpływ na zdrowie całej osoby”.

Nie ma sensu dyskutować z absurdalnymi oskarżeniami Jana Pawła II, opartymi na kłamstwach bezpieki,” dorobku” Departamentu IV UB walczącego z Kościołem z czasów, których dotyczą oskarżenia. Modlimy się o zachowanie dobrego imienia świętego Papieża. Kardynał George Pell z Australii przesiedział rok w więzieniu niesłusznie oskarżany i potępiany przez lewactwo zanim sąd go uniewinnił. Ufamy, że szykany rzucane na świętego Jana Pawła nie będą trwały tak długo.

Papież z szacunkiem podkreślał wielkość powołania lekarskiego “Zawsze żywiłem i nadal żywię głęboką cześć dla tego powołania, które tak bardzo zdaje się zakorzenione w Ewangelii, a jednocześnie w całej humanitarnej tradycji ludzkości, również przed chrześcijańskiej i poza chrześcijańskiej”.

W czasie całego pontyfikatu wielokrotnie zwracał się do lekarzy i całego personelu medycznego by uwrażliwiać nas leczących na tajemnicę cierpienia. Wiele zawdzięczamy nauczaniu św. Jana Pawła II. W swoich encyklikach, zwłaszcza w “Evangelium Vitae”, uczył nas jak dbać o świętość ludzkiego życia, godność chorego. To zmieniło nasz sposób pracy z pacjentami.

Z troski o Ojczyznę i sumienie Polaków, a także o lekarzy atakowanych za sprzeciw sumienia mówił jakże aktualne dziś nadal słowa: „Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz. 12, 21). Bracia i siostry, Czas próby polskich sumień trwa! Musicie być mocni w wierze! Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia

społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek –

jakie będzie jego sumienie.

Atakowany za życia Papież wiele wycierpiał. Z Bożą pomocą przeżył zamach, wierzył w orędownictwo Matki Bożej Fatimskiej. Jego dzieło ważne dla niepodległości Polski i ogólnoświatowej cywilizacji przetrwa też ten drugi zamach. Nikt nie wymaże Jego słów i świadectwa życia z naszej pamięci. Pamiętamy Jego cierpienia związane z chorobą, które znosił wytrwale wskazując nam skąd czerpać siły w przeciwnościach życia. Pamiętamy Jego bardzo aktualne słowa, piękne przesłanie dla nas, lekarzy na tegoroczny Wielki Post:

“Wszystkim wskazuję najwyższy wzór: Chrystusa, który był Lekarzem ducha, a często także i ciała dla tych wszystkich, których spotkał na drogach swego ziemskiego pielgrzymowania; Chrystus, który zgodził się wypić do dna kielich cierpienia. Przyjmując ludzką naturę i doświadczając cierpienia aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej, bez jakiegokolwiek grzechu. Chrystus stał się jednocześnie obrazem choroby i uzdrowienia, klęski i wybawienia, aby w Nim mogli pokładać nadzieję wszyscy ci, którzy na Ziemi i w każdym czasie muszą mierzyć się z cierpieniem. Niech więc stanie przed oczyma Waszej duszy, krzewiciele sztuki medycznej – Chrystus w tajemnicy swej Męki i zmartwychwstania, Niech On Was nieustannie oświeca w godności Waszego zawodu, podpowiada Wam we wszystkich okolicznościach te postawy i kroki, które wskazuje, i których wymaga koherentna linia wiary. Ludzie dnia dzisiejszego domagają się nie tylko potwierdzenia zasad, ale także wielu znaków, wiarygodnego świadectwa”

Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że św. Jan Paweł II, wielki święty Polak jest znany na całym świecie. Dziękujemy, że zostawił nam wielkie dziedzictwo swej wiary miłości i mądrości, które wpływają na nasze życie osobiste, rodzinne, zawodowe i społeczne. Nie pozwolimy zniszczyć tego dziedzictwa. Protestujemy przeciwko próbom osłabienia państwa, rozbijanie wspólnoty narodowej w trudnym czasie wojny tuż za naszą granicą.

Warszawa 10.03.2023

W imieniu lekarzy Oddziału Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewskiej

Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich:

Dr Grażyna Rybak, Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP

Prof. Bogdan Chazan

Dr n.med. Alicja Kowalska -Moszczyńska

Dr n. med. Małgorzata Kępińska

Dr Marzena Grzybowska

Afirmacja, KAI