Jak pomóc młodym odnaleźć siebie?

Młodym ludziom ciężej jest odnaleźć granicę pomiędzy wolnością słowa, a obrazą świętości. Pomiędzy nauką, a ideologią. Media fundują kompletny miszmasz wartości i antywartości. Również w szkołach coraz częściej zamiast klasycznej edukacji młodzież otrzymuje zideologizowane treści, czy to na lekcjach historii, WOSu, czy edukacji seksualnej. Jak wspierać młodych, jak wskazywać im prawdę i rozwijać w nich umiejętność samodzielnego myślenia? O tym rozmawia Lidia Sankowska-Grabczuk z red. Robertem Zawadzkim, współautorem projektu “Odnaleźć Siebie”.