“Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”. Debata nt. przemocy wśród młodzieży

Na stronie Instytutu “Ona i On” możemy zapoznać się z relacją z debaty pt. “Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”. Spotkanie odbyło się w Sejmie i został zainspirowane, głośnymi w ostatnim czasie, przypadkami przemocy wśród młodzieży. Poniżej prezentujemy treść wpisu.

24 marca uczestniczyliśmy na zaproszenie Biura Sejmu w dość przełomowej zdaniem uczestników debacie, której głównym inicjatorem była pani marszałek Sejmu – Elżbieta Witek pt.: „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”. Debata została  zainspirowana niedawnymi przykrymi wydarzeniami związanymi z przemocą wśród młodzieży, ale składała się z 4 bloków:

  • PRZEMOC
  • ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z INTERNETU
  • WARTOŚCI
  • UZALEŻNIENIA

Na spotkaniu, co ważne, oprócz zaproszonych i licznie przybyłych z całego kraju przedstawicieli strony społecznej, byli obecni przedstawiciele kilku ministerstw i instytucji rządowych. Wśród nich między innymi:minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz wiceministrowie edukacji i nauki Marzena Machałek, zdrowia Waldemar Kraska oraz spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Debatę prowadził zastępca Szefa Kancelarii Sejmu Christian Młynarek.

Czytaj także:

Były obecne organizacje i przedstawiciele instytucji zajmujących się profilaktyką, wsparciem rodzin, w tym w obszarze wychowania, budowaniem relacji z dziećmi, dziećmi niepełnosprawnymi, zapobieganiom samobójstwom, prowadzącym świetlice socjoterapeutyczne czy ochroną życia, ale także eksperci, nauczyciele, lekarze,  samorządowcy.  Głos zabierał także przewodniczący – Państwowej Komisji ds Pedofilii, przedstawiciele Polskiej Rady Psychoterapii, Ośrodka Rozwoju Edukacji, lekarze z placówek psychiatrii dziecięcej, księża z fundacji, przedstawiciele Ruchu Światło- Życie.

Profilaktyka zintegrowana

Dr Szymon Grzelak przedstawił własne badania i założenia profilaktyki zintegrowanej. Wiceprezes Instytutu “Ona i On” – Agnieszka Marianowicz-Szczygieł przemawiała jako druga nt związane z przemocą, jej powstawaniem i możliwymi, wynikającymi z badań środkami zaradczymi. Potem media musiały opuścić salę kolumnową w Sejmie.

“– Zgadzam się z tymi, którzy mówią, ze kondycja psychiczna i fizyczna młodzieży to jest polska racja stanu. Wszystkim nam, dorosłym, którzy z dziećmi i młodzieżą współpracują, zajmują się jej sprawami, ta kondycja powinna leżeć na sercu i tak jest – podkreśliła Marszałek Sejmu. – Wszyscy obserwujemy, szczególnie w ostatnim czasie, bardzo nagłośnione przypadki agresji i przemocy, także tej rówieśniczej. Docierają do nas od dawna informacje, ze narasta agresja, przemoc, że mamy coraz więcej przypadków depresji, prób samobójczych. Młodzież nie bardzo wie, czego ma się trzymać, jakie wartości ma wyznawać, kto ma rację, kogo słuchać” – cytowano na stronie sejmowej wypowiedź pani marszałek Elżbieta Witek. Odnosząc się do wychowania wspominała własne doświadczenia jako nauczycielki.

Obrady zdominował jednak temat nowych technologii, dość spora była reprezentacja fundacji i stowarzyszeń zajmujących się tą tematyką.

Szokujące przykłady

Opowiadano dość szokujące przykłady np. o 8-10 latkach samodzielnie produkujących kontent pornograficzny, a z drugiej strony padło zdanie, że rodziców  higieny cyfrowej trzeba już uczyć w szkołach rodzenia. “Mamy do czynienia z samochodem, który jest pozbawiony hamulców, a my sami” – “padliśmy ofiarą propagandy dobrobytu” – podkreślał zaproszony profesor kulturoznawstwa. O wycofaniu i abdykacji wychowawczej rodziców mówili przedstawiciele innych organizacji.

“1 dolar wydany na profilaktykę, to 15  dolarów zaoszczędzonych na leczeniu” – padły cenne słowa. “Dzieci są pozostawione same sobie w świecie wirtualnym, gdzie my, dorośli jesteśmy gośćmi, a one są tubylcami”. Podkreślano konieczność ograniczenia dostępu do internetu, ale i nauki higieny psychicznej i wartościowego korzystania z nowych technologii. Postulowano profilaktykę nie tylko przemocy już od przedszkola.

Czytaj także:

Organizacje składały także propozycje konkretnych rozwiązań. Przedstawiciel Rady Rodziny mówił o już przygotowanych inicjatywach ustawodawczych.

Ze strony wielu uczestników padały równocześnie słowa wdzięczności za zorganizowanie tego typu, tak potrzebnego spotkania, niecodziennego, przez to, że zgromadziło tak liczne grono z tak różnych dziedzin, zaś marszałek Sejmu dziękowała w podsumowaniu obecnym organizacjom będąc pod wrażeniem ich działalności w tzw. terenie.

Instytut “Ona i On”.

Galeria ze spotkania:

Agnieszka Marianowicz-Szczygiel – Instytut Ona i On