Świętujemy 1057. rocznicę chrztu Polski. Skąd znamy datę?

Na 14 kwietnia przypada rocznica jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Przyjmuje się, że tego dnia Mieszko I przyjął chrzest. To wydarzenie było przełomem w historii naszego kraju.

Przyjęcie chrztu przez Mieszka miało kluczowe znaczenie religijne, kulturowe i polityczne. Dzięki temu nasz kraj został włączony do chrześcijańskiej Europy. Do tego przełomu doszło w 966 roku. W kronikach widnieje zapis “966 Mieszko książę Polski przyjmuje chrzest“.

Dzień chrztu Polski

Do tego wydarzenia doszło najprawdopodobniej 14 kwietnia. Tego dnia przypadała wówczas Wielka Sobota. Zgodnie z tradycją, w trakcie oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa, udzielano chrztów.

Nie jest znane dokładne miejsce. Jan Długosz w swojej kronice podaje, że do chrztu doszło w Gnieźnie. Inne źródła wskazują z kolei na Poznań bądź też jedną z siedzib Mieszka I. Mogło do tego dojść zatem w Gnieźnie, Poznaniu bądź Ostrowie Lednickim. W tym ostatnim miejscu w ruinach kaplicy, znaleziono odcisk misy chrześcielnej.

źródło: interia.pl