Większość Polaków nie bada się regularnie. Brakuje nam… motywacji

Niepokojące dane przynosi raport kampanii “Pobierz Zdrowie”. Wynika z niego, że większość Polaków nie bada się regularnie. Taki stan rzeczy na pewno nie pomaga we wczesnym i skutecznym wykrywaniu groźnych chorób.

Według raportu kampanii “Pobierz Zdrowie”, tylko 44 proc. ankietowanych deklaruje regularne odwiedzanie lekarza w celu przeprowadzenia profilaktycznych badań medycznych. Z raportu wynika, że Polakom brakuje motywacji do podejmowania tego typu działań, jednak właściwa profilaktyka zdrowotna i regularne badania mogą mieć kluczowe znaczenie w zapobieganiu poważnym chorobom i uratowaniu życia.

Profilaktyka

Badanie wykazało, że blisko połowa ankietowanych (46 proc.) decyduje się na kontrolne badania diagnostyczne z własnej inicjatywy, z myślą o dbaniu o swoje zdrowie, a nie tylko ze względu na zalecenie lekarza. Najczęściej wykonywanymi badaniami diagnostycznymi są badania krwi (73 proc.), moczu (60 proc.), a także prześwietlenia i USG (53 proc.). Diagnostyka kału jest natomiast najrzadziej wykonywanym badaniem (21 proc.).

W badaniu uwzględniono również objawy, które ankietowani uznali za wymagające konsultacji z lekarzem. Najczęściej wskazywane symptomy to problemy okulistyczne (89 proc.), bóle w okolicy serca (87 proc.), problemy z oddychaniem (86 proc.) oraz problemy ze słuchem (82 proc.). Z kolei katar, biegunka i obniżony nastrój znalazły się wśród najrzadziej wskazywanych objawów, które wymagają konsultacji lekarskiej.

Lęk przed chorobą

Z badania wynika, że aż 72 proc. Polaków odczuwa lęk związany z chorobą swoją lub swoich bliskich. Przeważająca większość z nich troszczy się o zdrowie swojej rodziny i bliskich, co stanowi naturalną reakcję i jest powszechnym zjawiskiem. Jednak nadmierne obawy mogą prowadzić do stanów lękowych i obsesyjnych, co może wpłynąć negatywnie na jakość życia.

Największy strach wśród badanych wywołują choroby nowotworowe, ciężkie i przewlekłe schorzenia, nagłe wypadki i nieprzewidziane schorzenia, problemy kardiologiczne oraz bóle mięśniowo-stawowe.

Psycholog i psychoterapeuta z Centrum Psychoterapii Poznaj Lęk, Natalia Kocur, podkreśliła, że obawa przed chorobami jest powszechna i wynika z naturalnego pragnienia ochrony i dbania o zdrowie. Niemniej jednak, nadmierny strach może prowadzić do lęków i obsesji, które negatywnie wpływają na jakość życia.

Ankieta została przeprowadzona przez Instytut badań IQS w czerwcu 2023 roku na reprezentatywnej grupie 800 mieszkańców Polski, ukazując ogólną tendencję w kwestii podejścia do dbania o zdrowie i profilaktyki medycznej.

Czytaj także:

źródło: medonet.pl