Bez Prawdy nie będziemy szczęśliwi! Ważne memento po konferencji o “Veritatis Splendor”

Wracamy dziś do konferencji pt. “Przywrócić Blask Prawdy” zorganizowanej z okazji 30-lecia ogłoszenia encykliki św. Jana Pawła II Veritatis Splendor. Wśród prelegentów były takie znakomitości, jak były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, Gerhard kard. Muller, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, o. prof. dr hab. Dariusz Kowalczyk SJ, ks. dr hab. Robert Skrzypczak, dr hab. Włodzimierz Dłubacz, dr Paweł Milcarek, dr Marek Czachorowski, rektor Akademii Zamojskiej prof. Paweł Skrzydlewski, a także publicyści Paweł Chmielewski i związany z Afirmacją Tomasz Rowiński.

Refleksja nad jednym z najważniejszych dokumentów papieża Jana Pawła II, zdaniem organizatorów i prelegentów, podjęta zostaje nie tylko ze względu na jubileusz. Nagląca konieczność przypominania nauczania zawartego w Veritatis Splendor spowodowana jest gwałtownymi zmianami, które w latach tego pontyfikatu zachodzą w Kościele. Dotyczą one istotnej przemiany w pojmowaniu ludzkiej natury, dobra i zła moralnego, a także i nade wszystko – prawdy.

Rodzą się pytania: o co należy oprzeć ludzkie życie moralne? Czy istnieje jakaś miara dla prawa poza konsensusem demokratycznym albo siłą prawodawcy? Czy, poza dobrym samopoczuciem, jest jakieś kryterium pozwalające odróżnić dobre wybory moralne od wyborów złych? Te pytania są stale ważne, ich ważności nie uchyla rozmiękczanie moralnego nauczania Kościoła, a nawet próba totalnego podważenia katolickiej doktryny moralnej podejmowana w imię jej „rozwoju”, synodalności lub wsłuchiwania się w „głos świata”.

O tym, że taka próba jest dokonywana, świadczą słowa kard. Víctora Manuela Fernándeza, obecnego przewodniczącego Dykasterii Nauki Wiary, który mówi wprost o konieczności „aktualizacji” Veritatis Splendor. Jeden z prelegentów konferencji, b. prefekt Kongregacji Nauki Wiary, Gerhard kard. Muller, określił wypowiedzi swego następcy mianem herezji. I właśnie ten kontekst nakłada na wiernych Kościoła katolickiego obowiązek ustawicznego wracania do Veritatis Splendor. Publikujemy dziś krótką wypowiedź prof. Włodzimierza Dłubacza, prelegenta pierwszego dnia konferencji.

CZYTAJ TAKŻE: Prawda, wolność, odpowiedzialność. Ks. Robert Skrzypczak o warunkach miłości bliźniego

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji