Czy papież powinien mieszać się do polityki? Polski wieszcz miał w tej materii jasne stanowisko

Czy bez mieszania się następców św. Piotra w sprawy świeckie możliwa byłaby budowa i rozwój cywilizacji Christianitas? Co w tej materii zmieniła rewolucja francuska? Jaka wreszcie była rola Rzeczypospolitej w budowie chrześcijańskiego ładu w Europie? Prof. Grzegorz Kucharczyk przypomina ważne słowa, jakie w odpowiedzi na te pytania sformułował polski wieszcz Zygmunt Krasiński w swoim memoriale “Ustrzec Kościół przed Bestią” skierowanym do papieża Piusa IX.

CZYTAJ TAKŻE: Dlaczego Kościół zawsze będzie się mieszał do polityki?

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji