Sekrety efektywnego ojcostwa. Tato.net organizuje warsztaty

Tato.net organizuje warsztaty pt. “7 sekretów efektywnego ojcostwa”. Odbędą się one w Brańsku na Podlasiu 17 i 18 listopada br.

Warsztaty Tato.Net pod nazwą „7 sekretów efektywnego ojcostwa” koncentrują się na rewitalizacji oraz wzmacnianiu zdrowych więzi rodzinnych, a także na rozwijaniu umiejętności rodzicielskich. Program głównie odwołuje się do badan socjologicznych doktora Kena Canfielda, który przedstawił swoje spostrzeżenia w książce „Siedem sekretów efektywnych ojców”.

Celem tych warsztatów jest przekazanie praktycznych i teoretycznych elementów, które pomagają ojcom stawać się bardziej efektywnymi w pełnieniu swojej roli rodzicielskiej. Bazując na wynikach badań socjologicznych, program jest skonstruowany w taki sposób, aby wspierać zrozumienie kluczowych aspektów udanego ojcostwa i pomagać uczestnikom w implementacji tych nauk w codziennym życiu rodzinnym.

Według raportu opublikowanego w czasopiśmie „Journal of Marriage and Family”, wynika, że dzieci w rodzinach, gdzie ojcowie są zaangażowani, wykazują wyższą samoocenę, są bardziej odporne na presję ze strony rówieśników, przejawiają większą wrażliwość, rozwiniętą empatię oraz osiągają lepsze wyniki szkolne. Co istotne, te korzystne cechy przekładają się na ich późniejsze sukcesy na rynku pracy w dorosłym życiu.

Program warsztatów:

Piątek, 17.11.2023 r. (z udziałem żon/partnerek uczestników)
18.00 Przywitanie i wprowadzenie
19.30 Część pierwsza
21.00 Zakończenie
Sobota, 18.11.2023 r.
9.00 Rozpoczęcie
10.30 Przerwa
11.00 Część pierwsza
13.00 Obiad
14.00 Część druga
15.30 Przerwa
15.45 Część trzecia
17.00 Zakończenie

Więcej informacji i zapisy na tato.net

Czytaj także: