Rząd uruchomił programy dla rodzin zastępczych. Przeznaczono na nie 70 mln zł

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje na swojej stronie, że w czwartek zostały uruchomione dwa rządowe programy. Pierwszy z nich to program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej na rok 2023. Drugi to program “Asystent rodziny w 2023 r.”. Łączna kwota przeznaczona na oba programy wynosi 70 mln zł.

“Już od dziś powiaty, za pośrednictwem wojewody, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Na realizację Programu przeznaczono do 40 000 000 zł” – przekazało na swojej stronie Ministerstwo rodziny.

Środki dla rodzin zastępczych

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez resort, w ramach programu powiaty mogą ubiegać się o środki na następujące cele: dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i opiekunów rodzinnych domów dziecka za okres od 1 czerwca 2023 r. za każdy miesiąc pełnienia wskazanej funkcji; dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, które pełnią funkcję pogotowia rodzinnego, również za okres od 1 czerwca 2023 r. za każdy miesiąc pełnienia tej funkcji.

“Już od dziś gminy, za pośrednictwem wojewody, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wspierania rodziny ‘Asystent rodziny w 2023 r.’ Na realizację Programu przeznaczono do 30 000 000 zł” – przekazał resort rodziny.

Jak podano, w ramach programu gminy mogą uzyskać środki na: dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości do 2000 zł; dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80 proc. (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), poniesionych kosztów za okres: listopad i grudzień 2023 r.

Informacje na temat projektów można znaleźć na stronie internetowej resortu.

Czytaj także:

źródło: forsal.pl