5 lektur to już katorga?! Mikołaj Pawlak dla Afirmacji o przyszłości edukacji w Polsce

Ustępujący w najbliższych dniach Rzecznik Praw Dziecka dr Mikołaj Pawlak kończy swoją kadencję konferencją dot. przyszłości edukacji w Polsce. W wydarzeniu zatytułowanym “Dokąd zmierza polska szkoła. Rozum czy emocje?” paneliści rozważali scenariusze, jakie krajowemu szkolnictwu i życiu uczniów przynieść może zachodząca właśnie zmiana polityczna. Gościliśmy na tym wydarzeniu z naszą kamerą.

W rozmowie z Janem Pospieszalskim dr Pawlak wskazał na ryzyko obniżenia się poziomu edukacji młodzieży i stawianych jej wymagań. Ustępujący Rzecznik Praw Dziecka zauważył także, że postępującej degradacji ulec może również podstawa programowa.

Mikołaj Pawlak wskazał też na niezbywalność “prawa do nauki”, jakie przysługuje dzieciom i jego rozdzielność od “prawa do wychowania”, które spoczywa w głównej mierze na rodzicach. Rozmówca odwołał się tu do wielowiekowej historii polskiego systemu edukacji, którego fundamenty mogą zostać w najbliższych latach zniszczone.

CZYTAJ TAKŻE: Kino NIE-letnie: „To nic takiego”? Co z tą edukacją seksualną?

Zobacz całą rozmowę Jana Pospieszalskiego z Mikołajem Pawlakiem: