Po co komu sumienie?

Nowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, stwierdziła niedawno, że klauzula sumienia powinna odejść do lamusa. W tym kontekście prof. Grzegorz Kucharczyk raz jeszcze przypomina memoriał konstytucyjny polskich biskupów z marca 1947 r. W dokumencie tym, wydanym w chwili, gdy po pełnię rządów w Polsce sięgała stalinowska dyktatura, duchowni przypominali, iż żadna władza nie może zmuszać obywateli do postępowania niezgodnego z ich sumieniami. Zawarte w memoriale przesłanie wydaje się ponownie zyskiwać na aktualności…

CZYTAJ TAKŻE: Zmiany w prawie receptą na wolność? Wywiad z prezesem Ordo Iuris