Duszenie, bicie i dysforia płciowa. Jak pornografia rujnuje życie pokolenia Z?

Przed niespełna miesiącem pisaliśmy w obszernym tekście o ujawnionej przypadkiem polityce potentata branży porno Pornhuba, który celowo eksponuje swoich użytkowników na treści z kategorii transseksualizmu. W ostatnich dniach magazyn “European Conservative” zebrał wyniki badań z całego świata z ostatnich kilku lat, które wskazują, iż pornografia coraz silniej popycha młodych odbiorców nie tylko w kierunku dysforii płciowej, ale także w stronę zachowań przemocowych wobec partnerów.

Przykładowo, brytyjskie badania Archives of Sexual Behavior z 2019 r. wskazują, iż młodzi chłopcy, którzy zetknęli się z brutalną pornografią, dopuszczają się agresywnych zachowań względem swoich dziewczyn 2 do 3 razy częściej względem średniej statystycznej. “European Conservative” powołuje się tu m.in. na szokujące świadectwo 12-letniej dziewczynki, której rówieśnik w trakcie pierwszego pocałunku zaczął ją podduszać, takie zachowanie uznał bowiem za naturalne po wcześniejszym zetknięciu z przemocowym porno. Kolejne badania z Wielkiej Brytanii wykazały, że z podobnymi zachowaniami ze strony swoich partnerów zetknęło się blisko 50% dziewcząt pomiędzy 16 a 21 rokiem życia.

Równie wstrząsające wyniki przyniosły inne zagregowane przez “European Conservative” raporty naukowców. Wynika z nich m.in. co następuje:

  • 44% brytyjskich chłopców pomiędzy 11 a 16 r.ż. czerpie swoje pomysły na aktywność i eksperymenty w dziedzinie seksualności z obejrzanych filmów porno;
  • jednocześnie aż 53% z nich (a także aż 39% dziewcząt) przekonanych jest, że pornografia wiernie odzwierciedla ludzkie zachowania seksualne;
  • 24,5% młodych Amerykanów uznało z kolei pornografię za najlepsze źródło wiedzy o ludzkiej seksualności;
  • aż co ósmy film na stronach głównych serwisów pornograficznych przedstawia sceny z użyciem przemocy, najczęściej jest to przemoc wymierzona w kobiety;
  • co trzecia amerykańska studentka pomiędzy 18 a 24 r.ż. była podduszana w trakcie ostatniego stosunku seksualnego;
  • dla 24% z nich aktywność seksualna wiąże się ze strachem przed staniem się ofiarą przemocy;
  • aż 58% z nich doświadczyło podduszania kiedykolwiek w trakcie swojej aktywności seksualnej. Autorzy badania wskazują przy tym, że odsetek ten może być zaniżony, gdyż niektóre kobiety nie wspominają o tego rodzaju doświadczeniach w ankiecie bądź to kierowane wstydem, bądź też – z drugiej strony – uznając daną praktykę za całkowicie normalną.

Twórcy opracowania z “European Conservative” wskazują przy tym, iż zachowania jak wspomniane wyżej normalizowane są nie tylko przez branżę pornograficzną, ale również przez mainstreamowe książki czy filmy. Sztandarowym przykładem jest tutaj relatywizujący przemoc seksualną superhit “Pięćdziesiąt twarzy Greya”.

CZYTAJ TAKŻE: Zmagasz się z uzależnieniem od pornografii? Na tej platformie znajdziesz wsparcie

Przemocowe porno przyczyną dysforii płciowej?

Terapeutka Sasha Ayad wskazuje w rozmowie ze wspomnianym magazynem, że gwałtowny skok skali przemocy seksualnej wobec młodych dziewcząt stanowi jeden z czynników wpływających na wzrost liczby przypadków dysforii płciowej w tej grupie. Naturalną dla swojej płci kobiecość zaczynają one bowiem postrzegać jako źródło zagrożenia dla własnego bezpieczeństwa. Tak było zresztą w przypadku opisywanej przez nas szeroko historii Magdy, która w wyniki traumy seksualnej zdecydowała się na tzw. korektę płci. Zdaniem Ayad współczesne randki zaczęły się młodym dziewczynom kojarzyć nie z ekscytacją, ale strachem i źródłem tego uczucia jest właśnie wpływ, jaki na młodych chłopców wywarło przemocowe porno.

Znana przedstawicielka odnogi ruchu feministycznego sprzeciwiającej się promowaniu kultury transseksualnej, Mary Harrington, wskazuje z kolei, że młode dziewczęta, które skłaniają się w kierunku tzw. tranzycji, nie zastanawiają się na ogół nad aspektami medycznymi wspomnianej procedury. Przyjęcie męskiego ubioru, fryzury i stylu bycia stanowić ma dla nich nierzadko rodzaj “kamizelki kuloodpornej”, zabezpieczającej przed agresją seksualną ze strony wypaczonych pornografią młodych chłopców.

CZYTAJ TAKŻE: [TYLKO U NAS] Ignorancja lekarzy i słodkie kłamstwa w sieci. Zobacz świadectwo Magdy zmanipulowanej do tranzycji:

OGLĄDAJ TAKŻE: