Wciąż brak wsparcia dla rodzin z dziećmi obciążonymi wadą. “Brak działania jest swoistym lekceważeniem trybunału”

Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS i inicjator wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, w którego efekcie 22 października 2020 roku wydany został wyrok ograniczający możliwość dokonywania w Polsce aborcji, krytycznie wypowiedział się o stanie realizacji tego wyroku przez obóz Zjednoczonej Prawicy.

Polityk zwrócił uwagę, na to, że rządzący nie wywiązali się ze zobowiązania jakim miało być przedstawienie systemu pomocy rodzinom, którym urodziło się dziecko obarczone ciężką, nieodwracalną wadą.

Brak działań ministerstwa

“Trybunał o tym obowiązku pomocy państwa wobec rodzin i matek w trudnych ciążach oraz wobec osób z niepełnosprawnościami przypomniał. Jest zaniedbaniem z naszej strony, szczególnie Ministerstwa Rodziny, że tych konkretnych rozwiązań nie ma” – mówił poseł.

“Od roku jest natomiast gotowy projekt poselski w zakresie wsparcia rodzin i matek w trudnych ciążach, który łączy propozycje hospicyjne ministra Michała Wójcika, parlamentarnego zespołu życia i rodziny oraz niektóre MRiPS” – dodał Wróblewski.

Pytany o to co jest przede wszystkim potrzebne mówił: “Potrzebna jest zmiana: systemowa pomoc psychologiczna dla matek i rodzin, szeroki, równy w całym kraju dostęp do hospicjów perinatalnych. Ważnym elementem wsparcia byłoby jednorazowe bądź wypłacane w kilku ratach świadczenie z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka. Optujemy, aby zostało podniesione do 20 tys. zł. To powinno być zrobione zaraz po ogłoszeniu wyroku TK. Brak działania jest swoistym lekceważeniem trybunału”.

Zaniedbania

Zwrócił też uwagę, że zaniedbania w sprawie osłony dla rodzin dzieci urodzonych z wadami “jest istotnym argumentem ze strony przeciwników ochrony życia. Ma także inną konsekwencję. Przysłania dorobek Zjednoczonej Prawicy w sferze pomocy chorym, słabszym, z niepełnosprawnościami: znaczące podwyższenie najniższych rent i innych świadczeń, wprowadzenie 500 plus dla osób trwale niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wdrożenie programu +Dostępność plus+”.

W podobnym tonie wypowiedziała się dla “Radia Maryja” Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Pamiętajmy, że oprócz tego, że została zdelegalizowana tzw. przesłanka eugeniczna, to sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zobowiązali ustawodawcę do szczegółowej rewizji przepisów dotyczących wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Niestety w tym temacie nie wydarzyło się nic sensownego i ta grupa społeczna ciągle jest niezaopiekowana – mówiła Magdalena Guziak-Nowak.

Sondaż o aborcji

Odniosła się także do sondażu DGP wedle którego młodzi ludzie i kobiety w Polsce popierają aborcję, a poprawa standardu ochrony życia nienarodzonych w naszym kraju zmniejszyła chęć posiadania dzieci.

“Mimo wszystko, mimo to wysuwanie wniosku, że Polacy nie chcą mieć dzieci, dlatego że w razie czego nie można byłoby ich zabić, wydaje mi się bardzo nie tylko daleko idącym wnioskiem, ale nadinterpretacją, która ma służyć celom ideologicznym i politycznym” – dodała Guziak-Nowak.

Źródło: gazetaprawna.pl, radiomaryja.pl