Jest nowa strategia demograficzna rządu! Czy zapobiegnie katastrofie?

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Strategia Demograficzna 2040”. Jej inicjatorem jest minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Celem uchwały jest wyjście przez Polskę z tzw. pułapki niskiej dzietności oraz zbliżenie naszego kraju do poziomu dzietności, który będzie gwarantował zastępowalność pokoleń.

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czytamy, że w ostatnich latach znacznie zmniejszyło się ponadto ubóstwo wśród polskich dzieci. Z przywołanych danych Eurostatu wynika, że ograniczenie tego zjawiska w naszym kraju było spektakularne. Pod względem liczby dzieci zagrożonych biedą, Polska przesunęła się bowiem z 22. miejsca w 2009 r. na miejsce drugie w 2020 r.

Problem zastępowalności pokoleń dotyczy nie tylko Polski. Z tym wyzwaniem boryka się bowiem wiele krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przykładowo dzietność we Włoszech, Hiszpanii, Finlandii, Grecji czy Portugalii jest niższa niż w Polsce.

Co znalazło się w „Strategii Demograficznej 2040”?

„Strategia Demograficzna 2040” zakłada realizację 3 podstawowych celów. Po pierwsze, chodzi o wzmocnienie rodziny, która jest miejscem przychodzenia dzieci na świat. W tym strategia zakłada zabezpieczenie finansowe rodzin, wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, wsparcie trwałości rodzin, popularyzację kultury sprzyjającej rodzinie oraz wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny.

Drugim celem projektu ma być znoszenie barier dla rodziców chcących mieć dzieci. Aby mogło się to dokonać, rządzący zakładają rozwój form opieki nad dziećmi, rozwój rynku pracy przyjaznego rodzinie, poprawę jakości i organizacji edukacji, rozwój opieki zdrowotnej, a także rozwój infrastruktury i usług potrzebnych rodzinom.

Trzeci z podstawowych celów to podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu samorządowym i centralnym. Zdaniem Rady Ministrów „Strategia Demograficzna 2040” to pierwszy w Polsce kompleksowy dokument, który mierzy się z niekorzystnymi trendami w demografii. Wkrótce poznamy założenia tego planu w praktyce.  

Źródło: KPRM

CZYTAJ TAKŻE: Pejzaż z katastrofą demograficzną w tle

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji