Meksyk: działacze pro-life domagają się zaprzestania zabijania ciężarnych kobiet!

Organizacja pro-life Pasos por la Vida (Kroki dla Życia) zażądała, aby rząd federalny pod przewodnictwem prezydenta Meksyku Andrésa Manuela Lópeza Obradora oraz rządy stanowe położyły kres „morderstwom ciężarnych kobiet” w całym kraju.

Pilar Rebollo, rzeczniczka organizacji pro-life, podkreśliła, że „obecnie powszechnym żądaniem społeczeństwa meksykańskiego jest zapobieganie wszelkim formom przemocy wobec kobiet, a kobietom w ciąży należy zapewnić ochronę ich dzieci w łonie.”

„Dlatego domagamy się, aby każdy z rządów stanowych i rząd federalny raz na zawsze położył kres zabójstwom kobiet w ciąży. Ta zbrodnia, która poważnie szkodzi społeczeństwu, nie może być nieunikniona i należy jej zapobiec” – podkreśliła Rebollo.

Pasos por la Vida ubolewa nad faktem, że w ostatnich dniach w Meksyku zamordowano co najmniej trzy kobiety, a wraz z nimi co najmniej dwoje dzieci.

„Rosa, Aurora i Ana, będziemy domagać się dla was sprawiedliwości. Będziemy również bronić świętości życia, dopóki nie stanie się nietykalne, niekwestionowane i powszechnie uznane przez wszystkich Meksykanów” – podkreśla Pasos po la Vida.

Organizacja ubolewa również, że wg badania przeprowadzonego przez UN Women z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet 1 na 2 kobiety zna lub doświadczyła jakiejś formy przemocy, od [początku] pandemii COVID-19”.

Sekretariat Wykonawczy Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Publicznego ogłosił, że w latach 2015-2020 przestępczość kobietobójstwa wzrosła o 137%, czyli „czterokrotnie więcej niż w przypadku pozostałych zabójstw”.

Organizacje pro-life: Meksyk musi bronić życia kobiet

Rebollo zaznaczyła również, że „nadszedł czas, aby Meksyk określił jasny i stanowczy kurs w obronie życia, kobiet w ciąży i ich dzieci”. Należy to zrobić, „zapewniając im bezpieczeństwo za pomocą skutecznych i natychmiastowych narzędzi, ale władze muszą również położyć kres przestępstwom związanym z tymi morderstwami, takim jak handel ludźmi, handel narządami i innymi.”

Ponadto Rebollo podkreśliła, że „kobiety w ciąży muszą mieć między innymi zabezpieczenie społeczne, źródła zatrudnienia, dostępne i bezpieczne ośrodki opieki dziennej [oraz] dostęp do edukacji, aby mogły zapewnić swojej rodzinie godne warunki życia”.

Na koniec rzeczniczka Pasos por la Vida zachęciła rządy do zaangażowania się na rzecz kobiet i „opracowania polityki publicznej na rzecz kobiet w ciąży, która zapewni rzeczywiste rozwiązania dla matek rodzin w zakresie odpowiedniego rozwoju, ale przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa im i ich dzieciom ”.

Źródło: catholicnewsagency.com