Meksyk: działacze pro-life domagają się zaprzestania zabijania ciężarnych kobiet!

Organizacja Pasos por la Vida (Kroki dla Życia) zażądała, aby rząd federalny pod przewodnictwem prezydenta Meksyku Andrésa Manuela Lópeza Obradora oraz rządy stanowe położyły kres „morderstwom ciężarnych kobiet” w całym kraju.

Pilar Rebollo, rzeczniczka organizacji pro-life, podkreśliła, że „obecnie powszechnym żądaniem społeczeństwa meksykańskiego jest zapobieganie wszelkim formom przemocy wobec kobiet, a kobietom w ciąży należy zapewnić ochronę ich dzieci w łonie.”

„Dlatego domagamy się, aby każdy z rządów stanowych i rząd federalny raz na zawsze położył kres zabójstwom kobiet w ciąży. Ta zbrodnia, która poważnie szkodzi społeczeństwu, nie może być nieunikniona i należy jej zapobiec” – podkreśliła Rebollo.

Pasos por la Vida ubolewa nad faktem, że w ostatnich dniach w Meksyku zamordowano co najmniej trzy kobiety, a wraz z nimi co najmniej dwoje dzieci.

„Rosa, Aurora i Ana, będziemy domagać się dla was sprawiedliwości. Będziemy również bronić świętości życia, dopóki nie stanie się nietykalne, niekwestionowane i powszechnie uznane przez wszystkich Meksykanów” – podkreśla Pasos po la Vida.

Organizacja ubolewa również, że wg badania przeprowadzonego przez UN Women z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet 1 na 2 kobiety zna lub doświadczyła jakiejś formy przemocy, od [początku] pandemii COVID-19”.

Sekretariat Wykonawczy Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Publicznego ogłosił, że w latach 2015-2020 przestępczość kobietobójstwa wzrosła o 137%, czyli „czterokrotnie więcej niż w przypadku pozostałych zabójstw”.

Meksyk musi bronić życia kobiet

Rebollo zaznaczyła również, że „nadszedł czas, aby Meksyk określił jasny i stanowczy kurs w obronie życia, kobiet w ciąży i ich dzieci”. Należy to zrobić, „zapewniając im bezpieczeństwo za pomocą skutecznych i natychmiastowych narzędzi, ale władze muszą również położyć kres przestępstwom związanym z tymi morderstwami, takim jak handel ludźmi, handel narządami i innymi.”

Ponadto Rebollo podkreśliła, że „kobiety w ciąży muszą mieć między innymi zabezpieczenie społeczne, źródła zatrudnienia, dostępne i bezpieczne ośrodki opieki dziennej [oraz] dostęp do edukacji, aby mogły zapewnić swojej rodzinie godne warunki życia”.

Na koniec rzeczniczka Pasos por la Vida zachęciła rządy do zaangażowania się na rzecz kobiet i „opracowania polityki publicznej na rzecz kobiet w ciąży, która zapewni rzeczywiste rozwiązania dla matek rodzin w zakresie odpowiedniego rozwoju, ale przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa im i ich dzieciom ”.

Źródło: catholicnewsagency.com