NIE dla przemocy, TAK dla pornografii? Hipokryzja konwencji stambulskiej! Lidia Sankowska-Grabczuk

W kolejnym wideoblogu z serii Afirmacja TV Lidia Sankowska-Grabczuk analizuje konwencję stambulską pod kątem walki z pornografią.

W kwietniu 2015 roku prezydent Polski ratyfikował konwencję stambulską. Konwencję, która wg twórców miała zajmować się „zapobieganiem i zwalczaniem przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Wg badań głównymi źródłami przemocy są: uzależnienia, w tym przede wszystkim alkoholizm, rozpad więzi rodzinnych oraz seksualizacja wizerunku kobiety w przestrzeni publicznej, czyli przede wszystkim pornografia. Niestety w konwencji stambulskiej nie znajdziemy żadnych postulatów dot. zakazu pornografii, nawet dla dzieci!