Konferencja “Polskie wiosny życia. Zmagania o zniesienie stalinowskiej ustawy aborcyjnej”. Zobacz zapis transmisji

W Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem „Polskie Wiosny Życia 1993*2021. Zmagania o zniesienie stalinowskiej ustawy aborcyjnej z 27 kwietnia 1956 r”. Poniżej można obejrzeć zapis konferencji.

“Konferencja ma na celu przedstawienie zmagań o zniesienie Ustawy z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży i podejmowanych w latach 1993–2021 wysiłków nad kształtowaniem prawa możliwie najpełniej chroniącego życie człowieka w prenatalnym okresie rozwoju. Wraz z transformacją ustrojową po 1989 r. sprawa ochrony życia ludzkiego od poczęcia stała się jedną z najbardziej palących społecznie kwestii. Burzliwe prace legislacyjne doprowadziły do przygotowania projektu ustawy uchwalonej 7 stycznia 1993 r., która zastąpiła ustawę aborcyjną z 1956 r. Nowa ustawa zniosła społeczną przesłankę do wykonania aborcji („trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej”). Polska stała się tym samym pierwszym państwem demokratycznym, którego parlament odrzucił aborcję „na żądanie” – piszą organizatorzy.