Powstał pierwszy Klub Ojcowski Tato na Ukrainie. Będzie formował ojców w rodzinach

Przy parafii św. Jana Pawła II we Lwowie rozpoczął działalność pierwszy na Ukrainie Ojcowski Klub Tato.net, stawiający sobie za zadanie formację ojców w rodzinach. Jego powstanie jest owocem kilku warsztatów, które w ostatnich miesiącach prowadzili tam założyciel portalu i wspólnoty Tato.net dr teologii Dariusz Cupiał i licencjonowany trener Mirosław Widz. Ten drugi przyjeżdżał od dłuższego czasu co miesiąc do Lwowa i obecnie pilotuje całą inicjatywę.

Wśród 25 mężczyzn – założycieli Klubu znalazło się 7 uchodźców wojennych, którzy schronili się w tym mieście, a także trzech Żydów. Opiekun tej wspólnoty, miejscowy proboszcz ks. Grzegorz Draus powiedział na spotkaniu założycielskim, iż więź z ojcem kształtuje dziecko na całe życie. Bycie ojcem to odpowiedzialne zadanie, wymagające fachowego przygotowania, a wymagania te są nawet większe niż w przypadku pracy zawodowej – podkreślił kapłan.

Wymiana doświadczeń

M. Widz ze swej strony wskazał, że Ojcowskie Kluby Tato.net są miejscem wymiany doświadczeń oraz uzyskiwania odpowiedniej wiedzy i narzędzi do stawania się lepszym ojcem, aby jego obecność w rodzinie umacniała ją.

Pomysłodawcą tej inicjatywy, mającej na celu formację ojców, jest dr D. Cupiał, który powołał ją do życia w 2004 w Lublinie.

KAI