“Przymierze Rodzin” świętuje. Od 40 lat pomagają wychowywać dzieci w wartościach

Wczoraj w Warszawie zainaugurowano obchody 40-lecia Stowarzyszenia Przymierza Rodzin. Zadaniem PR jest wspieranie wszechstronnego wychowania dzieci, młodzieży i całych rodzin oraz edukacji w duchu nauki Kościoła katolickiego. W praktyce to ruch liczący ok. 1000 osób, prężnie zaangażowanych w liczne akcje edukacyjne, charytatywne i katolickie.

W minionym roku Przymierze Rodzin zorganizowało wiele inicjatyw pomocowych. Ze względu na wojnę, toczącą się u naszych wschodnich granic, były to głównie zbiórki na pomoc dla potrzebujących z Ukrainy. W szkołach, związanych ze Stowarzyszeniem, przeprowadzono różnego rodzaju zbiórki w ramach akcji #PrzymierzezUkrainą.

W marcu ruszyły popołudniowe zajęcia świetlicowe dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Tzw. POPOŁUDNIKI to wspólna inicjatywa trzech organizacji: Przymierza Rodzin, Klubu Inteligencji Katolickiej i Szkoły Montessori św. Urszuli Ledóchowskiej. W ramach zajęć organizowane są zabawy, zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe i inne, aby dzieci z Ukrainy mogły przyjemnie spędzić czas w poczuciu bezpieczeństwa. Opieką nad dziećmi zajmą się zespoły nauczycieli oraz młodzieży z doświadczeniem w prowadzeniu grup skautingowych, a także osoba, która mówi po ukraińsku.

W maju natomiast, odbyła się XXVIII Dobroczynna Aukcja Przymierza Rodzin im. profesora Michała Hilchena. Wszystkie zebrane środki zostały przekazane na pomoc ukraińskiej młodzieży.

Wsparcie dla Ukrainy

Członkowie przymierza włączyli się także we wsparcie zaplecza frontu zorganizowane przez klasztor Sióstr Niepokalanek w ukraińskim Jazłowcu. W klasztorze mieści się obecnie ośrodek dla dotkniętych wojną oraz działający jak dotąd, punkt pomocy potrzebującym z okolicy, w szczególności dzieci. Pod koniec lipca przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia – Marcin Gromnicki, odwiedził klasztor położony blisko 200 km na wschód od granicy polsko-ukraińskiej. Dostarczył pomoc od Przymierza w postaci m.in. paliwa do samochodów oraz pieniędzy zebranych przez darczyńców.

Codziennie o 21:00 wielu działaczy, łączy się duchowo na wspólnej modlitwie o pokój i zakończenie wojny na Ukrainie. Ponadto w kilku placówkach Przymierza Rodzin pojawili się uczniowie z ukraińskich szkół, którym zapewniono wsparcie merytoryczne i językowe. Dzięki pomocy finansowej członków PR udało się także zorganizować i urządzić mieszkanie dla kilkunastu gości ze wschodu.

Przymierze Rodzin angażuje się także w zbiórki przyparafialne i wiele lokalnych akcji pomocowych, jak na przykład Karnawałowa Aukcja Charytatywna, mająca na celu wsparcie rodzin w kryzysie.

Od września do grudnia 2022 roku, można było uczestniczyć w cyklu wykładów i warsztatów zorganizowanych przez PR, w ramach projektu „Rodzina moje miejsce”. Został on dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!”. Dla odbiorców projektu przygotowano liczne warsztaty i wykłady poświęcone: komunikacji w rodzinie, wspieraniu rozwoju dzieci, budowaniu wiary w siebie i własne kompetencje wychowawcze, wspieraniu postawy wdzięczności i radości z bycia rodzicem małego dziecka, budowaniu dojrzałej relacji.

Pomoc w wychowaniu dzieci

Głównym celem działalności Stowarzyszenia Przymierze Rodzin jest pomoc we wszechstronnym wychowywaniu dzieci w duchu Kościoła katolickiego, tak by wyrosły na osoby wierzące, przykładnych chrześcijan i obywateli. Patronem Przymierza Rodzin jest błogosławiony Edmund Bojanowski – polski działacz społeczny, twórca ochronek wiejskich, założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny. W działalność Stowarzyszenia angażują się głównie rodziny katolickie, choć zdarzają również osoby niewierzące, bądź innych wyznań. Jednym z charakterystycznych elementów działania jest włączanie do współpracy całych rodzin.

Funkcjonowanie PR opiera się na grupach – dziecięcych i młodzieżowych, grupach rodziców i grupach rodzin, zorganizowanych w Terenowych Ośrodkach Przymierza Rodzin przy parafiach. W tej chwili działa ok. 13 ośrodków, skupiających ok. 1000 osób, w Warszawie, Rawie Mazowieckiej, Garwolinie, Kutnie i Pruszczu Gdańskim.

Dzieci i młodzież, których grupy liczą, ok. 500 osób w 20 grupach, kształtowane są według metody harcerskiej – koncentracja na rozwoju duchowym, intelektualnym, fizycznym. Wychowawcami są zazwyczaj studenci, wspierani przez zrekrutowanych licealistów. Kadra (ok. 80 osób w skali Stowarzyszenia) jest na bieżąco szkolona na różnego rodzaju kursach i seminariach dla wychowawców.

Innym priorytetem PR jest działalność kulturowa i oświatowa. Stowarzyszenie prowadzi trzy szkoły podstawowe, 4 gimnazja, 2 licea ogólnokształcące, 1 Szkołę Wyższą, 3 świetlice środowiskowe i 1 przedszkole. W 1996 roku powstało również Katolickie Liceum Ogólnokształcące Przymierza Rodzin w Garwolinie, natomiast w 2006 roku gimnazjum.

Szkoła Przymierza Rodzin

W roku 1997 rozpoczęła działalność Szkoła Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II na Ursynowie, a w 2001  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, przygotowująca przyszłych nauczycieli na studiach licencjackich (dziennych i zaocznych), a także prowadząca studia podyplomowe. Od 2003 r. do szkół Przymierza dołączyła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 na Mokotowie. W tym samym roku rozpoczęła działalność Szkoła Przymierza Rodzin nr 3 im. Ks. Jerzego Popiełuszki na Bielanach. Natomiast świetlice środowiskowe prowadzone są obecnie w Rawie Mazowieckiej, Kutnie i w Ursusie.

Przymierze Rodzin powstało w 1983 r. w Warszawie, a zarejestrowano je w 1991. Początkowo był to ruch społeczny, skupiający dzieci i młodzież przy parafiach, zbudowany na bazie Sekcji Rodzin warszawskiego KIK, który został zawieszony w stanie wojennym. W tym czasie polskie rodziny odczuwały szczególną potrzebę jedności oraz zorganizowania dzieciom bezpiecznego środowiska. Organizacja od początku była związana z działalnością społeczną w Terenowych Ośrodkach PR przy parafiach, gdzie powstawały grupy rodzin, których celem był rozwój duchowy i intelektualny. Przymierze Rodzin otrzymało patronat prymasa Józefa Glempa, następnie przekształciło się w stowarzyszenie, prowadzące m.in. przedszkola, szkoły różnego szczebla i świetlice.

Jego założycielką była Izabela Dzieduszycka, która pełniła w nim funkcję przewodniczącej prezydium, wcześniej stała również na czele Sekcji Rodzin KIK.
KAI

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji