Ciężkie wyroki za zabójstwa i niezbadane wyroki Opatrzności. O resocjalizacji w cieniu cudownej przemiany rozmawiają Jan Pospieszalski i Leszek Podolecki

Czy istnieje skuteczna polityka resocjalizacyjna państwa? Co musi się wydarzyć, aby człowiek za kratami, siedząc za poważne przestępstwa, z dużym wyrokiem mógł się zmienić się?  Jaki jest cel umieszczania skazanych w więzieniach? O życiu za kratami – nawróconych gangsterach, resocjalizacji i naprawie życia rozmawiają red. Jan Pospieszalski z Leszkiem Podoleckim, założyciel Fundacji „Instytut Św. Brata Alberta”, opiekującego się byłymi więźniami i bezdomnymi.