Jestem feministką! O nowym feminizmie wg św. Jana Pawła II – Lidia Sankowska-Grabczuk

„W dziele kształtowania nowej kultury sprzyjającej życiu, kobiety mają do odegrania rolę wyjątkową, a może i decydującą w sferze myśli i działania: mają stawać się promotorkami nowego feminizmu, który nie ulega pokusie naśladowania modeli maskulinizmu, ale umie rozpoznać i wyrazić autentyczny geniusz kobiecy we wszystkich przejawach życia społecznego, działając na rzecz przezwyciężenia wszelkich form dyskryminacji, przemocy i wyzysku”. Te ważne słowa Ojca Świętego Jana Pawła II wzywają nas, kobiety do współtworzenia nowej kultury, kultury życia, kultury nowego feminizmu, bazującego na wykorzystaniu wszelkich dóbr naturalnych, wyjątkowych, unikatowych dóbr, które tylko my, kobiety dostałyśmy od Stwórcy.

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji