Europejska destrukcja praw człowieka – rozmowa red. J. Pospieszalskiego z mec. J. Kwaśniewskim

Uchwalane po II wojnie światowej prawa człowieka, które przyjmowane były w trosce o bezpieczeństwo jednostki, rodziny czy wspólnoty w ciągu ostatnich kilkunastu lat zupełnie zmieniają swoje znaczenie. Następuje reinterpretacja tego pojęcia do tego stopnia, że dzisiaj prawa człowieka obracają się przeciwko tym wartościom, którym miały służyć.

Kilka dni temu Europejski Trybunał Praw Człowieka przełomowo zreinterpretował pojęcie małżeństwa, zawierając w nim m.in związki jednopłciowe, rozszerzając tę interpretację m. in. również na Polskę. Konferencja o Przyszłość Europy jest ostatnim etapem tworzenia superpaństwa europejskiego. Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego prowadzi intensywne prace nad… surogacją. O tej europejskiej destrukcji praw człowieka rozmawia red. Jan Pospieszalski z prezesem Instytutu Ordo Iuris – mec. Jerzym Kwaśniewskim. 

CZYTAJ TAKŻE: Matka, która chciała być ojcem i ojciec, który chciał być matką. ETPCz powiedział STOP