„Z miłości do Polski”. 81 lat temu powstała Armia Krajowa

14 lutego 1942 roku, rozkazem Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego, powstała Armia Krajowa – największa konspiracyjna armia w okupowanej Europie.

Armia Krajowa powstała w miejsce Związku Walki Zbrojnej. W 1944 roku jej szeregi liczyły ok. 400 000 żołnierzy. Podstawowym celem AK była walka o odzyskanie niepodległości. Podziemna armia zbroiła się, szkoliła, prowadziła dywersję i wywiad, przygotowując zbrojne powstanie narodowe. Decyzja o powstaniu AK była podyktowana koniecznością scalenia polskich konspiracyjnych oddziałów zbrojnych i podporządkowania ich rządowi RP w Londynie, któremu podlegały Siły Zbrojne RP. 

Prof. Wojciech Roszkowski przypomina, że „Komendantem Głównym AK został gen. Stefan Grot-Rowecki, dotychczasowy dowódca ZWZ, nie tylko posiadający duże doświadczenie polowe z września 1939 roku, ale także autor pionierskiego podręcznika partyzantki miejskiej. Całą okupowaną Polskę podzielono na trzy obszary: białostocki, lwowski i zachodni, obszary – na okręgi odpowiadające z grubsza przedwojennym województwom, a okręgi – na obwody pokrywające się z powiatami i placówki odpowiadające gminom. Poza tymi obszarami znalazły się województwa centralne podległe bezpośrednio Komendzie Głównej i jej 31 jednostkom sztabowym. Istniał tu między innymi oddział organizacyjny, informacyjno-wywiadowczy, łączności, kwatermistrzostwa i komenda dywersji. Poza kadrami zawodowych oficerów przedwojennych i licznie napływającą do konspiracji młodzieżą męską ważną rolę w sprawnym funkcjonowaniu tej machiny odrywały kobiety, pełniące głównie obowiązki łączniczek”.

CZYTAJ TAKŻE: „Beatyfikacja Ulmów to zasługa mieszkańców Markowej”

W 81. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową Instytut Pamięci Narodowej udostępnił materiały audio dotyczące: powodów przemianowania ZWZ w AK, charakteru i form działania Polskiego Państwa Podziemnego oraz roli żołnierzy Armii Krajowej po zakończeniu II wojny światowej. Komentarza udzielił dr hab. Waldemar Grabowski, pracownik Biura Badań Historycznych IPN.

Wcześniej IPN opublikował spot pod tytułem „Dziewczyny z Armii Krajowej – Z miłości do Polski” z piosenką Allana Roy Wilsona, „I Just Want You to Come Home” (Chcę tylko, byś wrócił do domu). Link poniżej.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji