Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. Kolejni absolwenci z ważnymi kompetencjami

– Byli dobrze przygotowani do egzaminu, widać ich dużą motywację do pracy w tej dziedzinie – zauważa o. Adam Żak SJ, dyrektor Centrum Ochrony Dziecka (COD). Absolwenci piątej edycji studiów podyplomowych z kierunku profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży 11 i 17 lutego 2023 r. zdali egzaminy końcowe. Swoimi kompetencjami wesprą środowiska i instytucje, z których się wywodzą.

Kilkoro absolwentów z tego rocznika już w najbliższych dniach poprowadzi zajęcia dla trzech grup wiekowych dzieci i młodzieży w jednym z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w Krakowie, pod superwizją dr Anny Seredyńskiej z Akademii Ignatianum i COD. – Są też gotowi współpracować w różnych grupach roboczych – dodaje o. Żak.

Zainteresowani pomaganiem

W piątej edycji studiów podyplomowych szczególnie dało się zauważyć aktywną obecność i uczestnictwo kilku osób z diecezji kaliskiej. “To ogromnie cieszy – mówi o. Żak – że nie będą pojedynczymi “atomami”, ale włączą się we wspólne działania uzgodnione w diecezji. Ufam, że tak będzie również w innych miejscach”.

Dyrektor COD zwraca też uwagę, że jak dotąd, najwięcej studentów wywodzi się z archidiecezji katowickiej. “Praktycznie nie ma rocznika – mówi, żeby nie było kilkuosobowej grupy ze Śląska. To niewątpliwie troska abp. Wiktora Skworca o to, żeby diecezja miała odpowiednią liczbę świeckich i duchownych przygotowanych do ochrony dzieci”.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: „Przemoc w rodzinie” czy „przemoc domowa”? Dlaczego polskie prawo utrwala niesłuszne stereotypy?

Trzysemestralne studia podyplomowe powstałe na Akademii Ignatianum w Krakowie z inicjatywy Centrum Ochrony Dziecka to w sumie 400 godzin wykładów i warsztatów z różnych dyscyplin. Słuchacze uczą się rozpoznawać u dzieci i młodzieży symptomy przemocy a także prowadzenia rozmów i udzielania pomocy kryzysowej dzieciom i młodzieży, która doświadczyła przemocy. Poznają procedury postępowania w sytuacji przemocy wobec dziecka i uczą się ich umiejętnego stosowania.

Ważną częścią studiów jest też tworzenie programów zapobiegających przemocy w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz innych grupach formalnych i nieformalnych pracujących z dziećmi.

Studia podyplomowe ukończyło w sumie ponad 120 absolwentów.

Rekrutacja na siódmą edycję (szósta rozpoczęła się w październiku 2022) rozpocznie się 1 lipca 2023 poprzez stronę rekrutacyjną Akademii Ignatianum w Krakowie.

Źródło: KAI

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji