Czy skuteczna resocjalizacja jest możliwa? Jan Pospieszalski i gen. Marcin Strzelec

Obecnie w Polsce karę pozbawienia wolności odbywa ok. 72 000 osadzonych. Rocznie przez polskie zakłady karne przewija się ok. 150-200 tys. więźniów. Niektórzy przebywają w areszcie tymczasowym, inni odsiadują długie wyroki, a czasami jest to środek zabezpieczający w śledztwie. Niemniej ta populacja mogłaby stworzyć miasto, które mieściłoby się w pięćdziesięciu największych miastach w Polsce.  Niestety spora grupa tych ludzi jest za kratami kolejny raz. Zatem okazuje się, że naprawa człowieka w systemie więziennictwa jest skazana na porażkę. Czy resocjalizacja jest możliwa? Czy można naprawić człowieka, izolując go od społeczeństwa? Jaką rolę ma odgrywać kara pozbawienia wolności? O tym wszystkim rozmawia red. Jan Pospieszalski z generałem Służby Więziennej oraz rektorem Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości – Marcinem Strzelcem. 

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji