Teologia ciała podstawą wychowania seksualnego. Lidia Sankowska-Grabczuk i dr Magdalena Siemion

Zaufanie młodych do dorosłych drastycznie spadło. Dzieci coraz mniej rozmawiają ze swoimi rodzicami, a szczególnym tematem tabu jest seks. W związku z brakiem relacji z własnymi rodzicami nastolatkowie wiedzę na temat seksualności czerpią z internetu, bądź też od własnych kolegów – zastrzegając wręcz „tylko nie mów rodzicom, co widzieliśmy w internecie”. Dr Magdalena Siemion z Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II wychodzi naprzeciw młodym, prowadząc warsztaty nt. teologii ciała.

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji