Zakończył się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Wsparcie można jednak uzyskać przez cały rok

W 2023 roku Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw trwał od 20 do 26 lutego. W ramach akcji chętni mogli skorzystać z porady prawnej. Udzielali jej m.in. prokuratorzy czy policjanci.

22 lutego przypadał, obchodzony od 20 lat, Dzień Ofiar Przestępstw. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na ofiary, ale także monitorowanie ich sytuacji i działanie na rzecz poprawy wszystkich poszkodowanych.

Wychodząc naprzeciw tym założeniom Fundusz Sprawiedliwości zorganizował akcję “Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Od 20 do 26 lutego pracownicy sądów, prokuratur, policjanci, prawnicy, ośrodki interwencji kryzysowej oraz placówki finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości podejmowali różne inicjatywy, m.in. tworzyli punkty informacyjne dla obywateli, szkolenia itd. W ubiegłym roku na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedziało ponad 450 instytucji, angażując w udzielanie pomocy ponad 7000 osób. 

Pomoc cały rok

Choć akcja trwała tydzień, nie oznacza to, że pomocy nie można uzyskać w innym terminie.

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To ponad 300 miejsc działających w całej Polsce, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby materialną, dostosowaną do potrzeb. Dane teleadresowe miejsc świadczenia pomocy finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości znajdują się TUTAJ.

Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa i ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl 

fot. www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji