Wanda Półtawska jest znowu atakowana. Stajemy w jej obronie

“Antyaborcyjna działaczka”, “przeciwnik legalizacji związków tej samej płci”, “zwolennik klauzuli sumienia”, “członek papieskiej Rady ds. Rodziny”. Te sformułowania dotyczące Wandy Półtawskiej brzmią jak fragment laudacji. Jednak z takimi hasłami protestowała grupa mieszkańców Krakowa przeciwko nadaniu imienia Wandy Półtawskiej oddziałowi noworodków w prywatnym krakowskim szpitalu przy ul. Siemiradzkiego. Nie jest to pierwszy atak na Wandę Półtawską, tak zasłużoną dla polskiej bioetyki i medycyny.

Stajemy w obronie tej zasłużonej postaci. Zapraszamy do obejrzenia rozmowy Lidii Sankowskiej-Grabczuk i Magdaleny Guziak-Nowak