Niemieccy biskupi chcą błogosławieństwa dla par homoseksualnych

We Frankfurcie nad Menem zakończyło się piąte zgromadzenie ogólne budzącej wiele kontrowersji niemieckiej Drogi Synodalnej. Wbrew jednoznacznemu stanowisku Stolicy Apostolskiej hierarchowie domagają się kościelnego błogosławieństwa dla par homoseksualnych. Przed dwoma laty w zatwierdzonej przez Papieża Franciszka watykańskiej deklaracji oświadczono, że Kościół nie ma i nie może mieć władzy błogosławienia takich związków, ponieważ są one sprzeczne z objawionym zamysłem Boga względem człowieka.

W zgromadzeniu w dniach 9-11 marca w centrum konferencyjnym Targów Frankfurckich uczestniczyło 210 delegatów oraz 20 obserwatorów zagranicznych. Zapowiedziano, że w 2026 roku zbierze się kolejne zgromadzenie synodalne, które oceni, czy i w jaki sposób są realizowane decyzje.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: NIEPOKÓJ – wojna na Ukrainie, Synod o Synodalności | J. Pospieszalski i bp R. Zmitrowicz

Postanowienia Drogi Synodalnej

Zgromadzenie synodalne zadecydowało o zwróceniu się do papieża z prośbą o ponowne przeanalizowanie obowiązkowego celibatu dla księży. Zarekomendowano również, aby w przyszłości kobiety i mężczyźni bez święceń powinni mieć prawo do wygłaszania kazań podczas nabożeństw katolickich. Dodatkowo, zdaniem niemieckich hierarchów, kobiety powinny mieć otwartą drogę do święceń diakonatu. Wyrażono chęć błogosławieństwa dla par tej samej płci oraz większy szacunek w Kościele dla osób, które postrzegają siebie jako transpłciowe. Z drugiej strony postanowiono bardziej wzmocnić normy postępowania wobec sprawców nadużyć seksualnych i zapobiegania takim przestępstwom. Pozostaje pytanie, czy inne postulaty Drogi Synodalnej nie utrudniają realizacji tej decyzji.

​Dokument Drogi Synodalnej został przyjęty 176 głosami za, 14 wypowiedziało się przeciw i 12 wstrzymało się od głosu. Za przyjęciem tekstu opowiedziało się 38 biskupów, 9 biskupów było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Bezpośrednio przed głosowaniem w tej sprawie na synodalnym zgromadzeniu we Frankfurcie głos zabrał belgijski biskup Antwerpii Johan Bonny, który opowiedział, jak to w jego kraju flamandzcy biskupi już we wrześniu ubiegłego roku zaaprobowali rytuał błogosławieństwa dla par gejowskich.

​Decyzje zarówno niemieckiej Drogi Synodalnej, jak i flamandzkich biskupów to otwarte zanegowanie zatwierdzonego przez papieża Franciszka dokumentu Kongregacji Nauki Wiary z 22 lutego 2021 r.. Niemieccy katolicy przyznają to wprost, twierdząc, że odmowa błogosławieństwa związku dwóch osób jest niemiłosierna, a nawet dyskryminująca. Czy decyzja Drogi Synodalnej stanie się przyczyną oficjalnej schizmy, która de facto istnieje już od pewnego czasu?

Źródło: vaticannews.va, misyjne.pl

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji