Debata: jak skutecznie chronić życie w fazie prenatalnej? [WIDEO]

„Jak skutecznie chronić ludzkie życie w jego prenatalnej fazie?” – to tytuł debaty w Sekretariacie Konferencji Episkopatu przy Skwerze kard. Wyszyńskiego 6 w Warszawie, zorganizowanej przez Katolicką Agencję Informacyjną we współpracy z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia. Spotkanie jest okazją do prezentacji aktualnego programu działania PFROŻ i dyskusji nad wzmocnieniem znaczenia budowania konsensusu społecznego wokół poszanowania ludzkiego życia. Zapraszamy do obejrzenia transmisji.

Narodowy Dzień Życia

24 marca obchodzić będziemy Narodowy Dzień Życia, a dzień później Dzień Świętości Życia (25 marca). Stąd Katolicka Agencja Informacyjna we współpracy z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia organizuje debatę „Jak skutecznie chronić ludzkie życie w jego prenatalnej fazie?”. Jej celem jest przedstawienie głównych zadań, wokół których winny koncentrować się działania osób, organizacji społecznych i innych struktur, aby zapewnić promocję i poszanowanie ludzkiego życia.

Czytaj także:

Udział wezmą: Jakub Bałtroszewicz – Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia oraz Fundacji Jeden z Nas; Ewa Ślizień-Kuczapska – specjalista ginekolog-położnik, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny; Ewa Kowalewska – Human Life International – Polska, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia; Magdalena Guziak-Nowak – dyrektor ds. edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka oraz Karolina Smęt – Fundacja Jeden z Nas. Spotkanie poprowadzi: Antoni Szymański – socjolog, b. wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Uczestnicy zastanawiać się będą m.in.: w jaki sposób budować poparcie społeczne dla ochrony ludzkiego życia, zwłaszcza w jego fazie prenatalnej? Co powinno zrobić państwo, a co samorządy lokalne, kościoły i organizacje pozarządowe, aby skuteczniej pomagać matkom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych, w tym szczególnie osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym oraz ich opiekunom? Czym powinna się wyrażać postawa „za życiem” we współczesnym społeczeństwie? Co wymaga udoskonaleń w opiece medycznej nad dzieckiem i matką brzemienną oraz podczas porodu i połogu?

Afirmacja, KAI