Dlaczego warto propagować Duchową Adopcję?

25 marca w Kościele katolickim przypadała uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jednocześnie obchodziliśmy wtedy w Polsce Dzień Świętości Życia. Była to doskonała okazja do tego, aby przystąpić (po raz pierwszy lub kolejny) do dzieła Duchowej Adopcji. To bardzo ważny, często niedoceniany element walki o ochronę życia nienarodzonych dzieci.

„Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga, a nie od ciebie; tak jednak dokładaj wszystkich starań, jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła”. Te słowa św. Ignacego Loyoli dobrze oddają cel Duchowej Adopcji. W środowiskach obrońców życia często skupiamy się na skutecznym działaniu w celu polepszenia ochrony życia. To słuszne podejście, ponieważ w obliczu wojny cywilizacyjnej nie można siedzieć z założonymi rękami. Trzeba działać, bo wróg nie śpi, a cywilizacja śmierci zatacza coraz szersze kręgi.

Osoby wierzące mają jednak duchową oręż w postaci modlitwy, która nie tylko nie wyklucza działania, ale wręcz je zakłada. Owocami modlitwy należy się bowiem dzielić i wcielać je w życie. Dlatego warto powierzać Bogu tę ważną kwestię, którą jest ochrona życia.

Jak przystąpić do Duchowej Adopcji?

Duchowa Adopcja to modlitwa w intencji nienarodzonego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do tego można dołączyć również inne modlitwy, a także dowolnie wybrane dobre postanowienia i wyrzeczenia.

Duchową Adopcję można przyjąć publicznie lub indywidualnie. W pierwszym przypadku ma to miejsce w kościele podczas uroczystej Mszy Świętej. Najczęściej są one odprawiane w następujących dniach: 1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego, 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia NMP, 8 września – Święto Narodzenia NMP, 28 grudnia – Święto Młodzianków Męczenników oraz inne ważne święta kościelne. Dobrą okazją do publicznego podjęcia się Duchowej Adopcji są również rekolekcje i pielgrzymki.

Przyrzeczenie można złożyć również prywatnie, najlepiej przed krzyżem lub obrazem. Należy wówczas odczytać specjalną formułę i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

Historia Duchowej Adopcji

Początki Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego wiążą się z objawieniami Matki Bożej w Fatimie. Dzieło stanowi odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. Nieznany autor z Ruchu Błękitnej Armii Matki Bożej Fatimskiej działającej na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych ideę modlitwy w intencji życia dziecka zagrożonego aborcją wyraził w modlitwie „Panie Jezu…„. Ulotkę z tą modlitwą znalazł w kruchcie katolickiej katedry w Londynie dr Paweł Milcarek, wykładowca filozofii chrześcijańskiej na UKSW w Warszawie. Tekst modlitwy wraz z osobistym komentarzem, krótkimi zasadami ideowymi nowej inicjatywy oraz swoje zobowiązanie do jej podjęcia opublikował w 1987 r. w styczniowym numerze „Rycerza Niepokalanej”.

W marcu 1987 r. za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej wydano folder z modlitwą i opracowano podstawowe druki dotyczące Duchowej Adopcji. W tym czasie krzewienie Duchowej Adopcji jako swoje szczególne powołanie odkryli: o. Stanisław Jarosz OSPPE, Wiesława Kowalska i o. Krzysztof Kowalski OSPPE. Początki były trudne. Bardzo mała grupka ludzi angażowała się w Duchową Adopcję, ale przez wytrwałość i zaangażowanie idea zataczała coraz szersze kręgi. Niewątpliwie było to dzieło Boże – bez pieniędzy, reklamy, zupełnie oddolnie, z kościoła Ducha Świętego idea Duchowej Adopcji zaczęła promieniować na całą Polskę.

Szczególnie intensywny rozwój dzieła nastąpił po roku 1994, w którym modlitwa otrzymała błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarte w liście skierowanym na ręce przeora Jasnej Góry o. Szczepana Kośnika. W tym samym roku wydana została książka-instrukcja pt. „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego”, opracowana przez obrońców życia z Warszawy i Gdańska pod kierunkiem paulina o. Sebastiana Mateckiego. Od tej pory, niesiona z ust do ust, Duchowa Adopcja zaczęła wnikać w liczne środowiska i duszpasterstwa w całej Polsce.

Osobiście przystępuję do Duchowej Adopcji co roku 25 marca od wielu lat. Jest to bardzo bliskie mi dzieło, które wciąż uczy mnie wytrwałości w modlitwie. Choć nie jest mi dane dowiedzieć się, jaki los spotkał „adoptowane” przeze mnie dzieci, staram się podejść do tematu ze spokojem i ufnością. Widzę, jak wiele owoców sam doświadczyłem dzięki Duchowej Adopcji. Często w pośpiechu dnia codziennego pamięć o zobowiązaniu modlitewnym staje się okazją do spotkania z Bogiem i powierzenia Mu bliskiej mi sprawy. Dodaje mi to również siły do pracy, bez której nie dałbym sobie rady. Dzięki Bogu za dzieło Duchowej Adopcji!

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji