Nowe propozycje rządu dla osób z niepełnosprawnościami

Rząd zaproponował nowe rozwiązania dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Zakładają one świadczenie wspierające, bez względu na wiek i dochód. Do tych, którzy mają największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, może trafić do 3176,88 zł. Opiekunowie osób z niepełnosprawnością będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego. Szczegóły przedstawił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Paweł Wdówik.

– W 2023 r. planujemy przeznaczyć na wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami 40,5 mld zł. To ponad 2,5 razy więcej niż nasi poprzednicy w 2015 r. Nowe rozwiązania dołączają do już istniejącego systemowego wsparcia, m.in. świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów czy dofinansowań do wynagrodzenia – powiedział premier.

Z nowych rozwiązań będą mogły osoby z niepełnosprawnościami, bez względu na wiek i osiągany dochód. Wsparcie będzie przysługiwać niezależnie od innych form wsparcia – osoby, które mają prawo do renty socjalnej, nadal będą mogły ją pobierać.

– O sile państwa świadczy to, jak dba o osoby najsłabsze. Od 2015 roku zabiegamy o to, by w Polsce każdy, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, mógł korzystać w pełni ze swoich praw. Realizujemy w praktyce wielką ideę solidarności. Wdrażamy politykę upodmiotowienia osób z niepełnosprawnościami, bo każdego z nas definiuje przede wszystkim człowieczeństwo, a nie to, czy ktoś ma jakieś niepełnosprawności bądź nie – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

„STOP zakazowi pracy”

Trwa zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą „STOP zakazowi pracy”. Jej celem jest możliwość podjęcia pracy zarobkowej przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne. W komitecie jest m.in. Jan Pospieszalski oraz osoby z Koalicji dla Życia i Rodziny: Paweł Wosicki, Lidia Klempis i Lech Łuczyński.

Jak wyjaśniał Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia celem akcji jest to, aby opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne, a którzy obecnie mają zakaz pracy, mogli pracować, a ci, którzy pracują i przez to nie otrzymują świadczenia pielęgnacyjnego – mogli ubiegać się o wypłatę.

Do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „STOP zakazowi pracy” wszedł także ks. Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek, wiceprezes PFROŻ, a w blisko czterdziestu organizacjach zrzeszonych w Federacji przez najbliższe trzy miesiące będzie trwało zbieranie podpisów pod projektem zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wojciech Zięba, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej “STOP zakazowi pracy”, poinformował, że średni koszt utrzymania i leczenia ciężko chorego dziecka wg organizacji pozarządowych z 2020 r. (przed inflacją) to 5300-6400 zł. Tymczasem państwowe świadczenia dla rodzin z ciężko chorym dzieckiem to: jednorazowe 4000 zł z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka, a także miesięcznie „500+” i 215,84 zł zasiłku pielęgnacyjnego.

Źródło: gov.pl