14 kwietnia – Święto Chrztu Polski – wywieś flagę!

9 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa „Święto Chrztu Polski”. Na mocy tej ustawy święto to, jest Świętem Państwowym obchodzonym w dniu 14 kwietnia. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu św. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowości.

Święto jest obchodzone w Polsce po raz piąty i nie jest jeszcze powszechnie przyjęte przez społeczeństwo polskie. Dlatego Fundacja „Słowo”, która prowadzi akcję upowszechniającą Święto Chrztu Polski zachęca do propagowania tego wielkiego wydarzenia wśród Ruchów, Stowarzyszeń, Grup i Wspólnot Duszpasterskich na terenie diecezji, parafii, a także wśród rodzin, przyjaciół i znajomych. Na stronie inicjatywy znajdują się wszelkie materiały i artykuły dot. wydarzenia i jego znaczenia dla Ojczyzny na przestrzeni dziejów, zarówno w wymiarze religijnym, narodowym, jak i osobistym.

Fundacja „Słowo” zachęca również do wywieszania w tym dniu flagi państwowej, w celu podkreślenia wagi Święta Chrztu Polski w naszej Ojczyźnie.

Wszelkie dostępne informacje i materiały można znaleźć na www.swietochrztu.pl.

Źródło: swietochrztu.pl