Sześć lat wojny nie przywróciło Polsce wolności. Apelujemy o potępienie komunizmu

Publikujemy wydane wczoraj (9.05) wspólne oświadczenie Prawicy RP i Instytutu Ordo Caritatis.

Warszawa, 9 maja RP 2023

Dzień (bez) zwycięstwa – 8/9 maja

Oświadczenie

9 maja, jak co roku, na cmentarzu wojskowym na Powązkach składamy kwiaty na symbolicznym grobie wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego, delegata Rządu na Kraj, który po latach walki z Niemcami zakończył życie zamęczony w sowieckim obozie koncentracyjnym.

Sześć lat wojny przeciw Niemcom hitlerowskim nie przywróciło Polsce wolności. 8 maja RP 1945 r., gdy świat zachodni cieszył się wolnością, Polska pozostawała pod władzą nowego okupanta. 9 maja RP 1945, gdy Stalin ogłaszał swoje zwycięstwo w wojnie, którą wspólnie z Niemcami wywołał, w Moskwie polscy przywódcy państwowi i dowódcy wojskowi przebywali w sowieckich więzieniach, a w kraju trwał opór zbrojny przeciw instalowaniu w naszym kraju przez Sowiety kolaboracyjnego systemu władzy. Zachodni sojusznicy Polski z lat wspólnej walki z Niemcami nie chcieli dostrzec naszego dramatu.

Święto 9 maja, które ustanowiono dekretem Krajowej Rady Narodowej podpisanym przez Bolesława Bieruta ani święto 8 maja, które wspólnie przegłosowały PO, PiS, SLD w kwietniu 2015 roku, nie są dla Polaków okazją do świętowania zwycięstwa, które możemy obchodzić 15 sierpnia lub 31 sierpnia czy 12 września.

Składamy hołd wszystkim, którzy oddali życie w walce o niepodległość Polski z Niemcami, Związkiem Sowieckim i jego kolaborantami. Ponownie apelujemy do rządów oraz opinii publicznej świata zachodniego o wypełnienie obowiązku pamięci wobec walki narodów Europy Środkowej i Wschodniej o wolność swoją i wolność nas wszystkich, a także o definitywne potępienie komunizmu.

(-) Bogusław Kiernicki

prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech Łuczyński

sekretarz generalny Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Sławomir Ducher,

Instytut Ordo Caritatis

CZYTAJ TAKŻE: Znaczki pocztowe z sierpem i młotem w Hiszpanii. Dlaczego komunizm jest wciąż żywy?