“Przez chrzest oddajemy się Chrystusowi”. Ważny europejski kongres w Poznaniu

Są wydarzenia cenne i warte opisania, o których jednak nie przeczytamy w żadnych mediach. Do tej kategorii zdarzeń trzeba zaliczyć kolejny już Kongres Stowarzyszenia Świętego Benedykta Patrona Europy (ASBPE). Tym razem miał on miejsce od 19 do 21 maja 2023 roku w Polsce, a dokładniej Poznaniu równolegle z jubileuszem dziesięciolecia chorałowej Szkoły św. Benedykta.

Czym jest Kongres Stowarzyszenia Świętego Benedykta Patrona Europy?

ASBPE jest międzynarodowym stowarzyszeniem katolickim, które zostało założone w roku 1967 przez papieża Pawła VI oraz grono benedyktyńskich opatów z całej Europy w związku z ogłoszeniem trzy lata wcześniej św. Benedykta patronem naszego kontynentu. Kanoniczna erygacja stowarzyszenia nastąpiła w roku 1988 w Rzymie. Jak czytamy w programie tegorocznego kongresu: “nie zapominając o przeszłości, członkowie Stowarzyszenia Świętego Benedykta Patrona Europy zwracają się ku przyszłości ze świadomością, że duch św. Benedykta odpowiada doskonale wymaganiom obecnej chwili oraz potrzebom następnych pokoleń”.

Zasady odnowy chrześcijańskiej Europy

Zasady przyświecające Stowarzyszeniu, będące “zapowiedzią odnowy prawdziwej Europy chrześcijańskiej” to: 1. postawa głębokiej wiary i bojaźni Bożej; 2. modlitwa i duchowość karmiona Pismem Świętym i Liturgią Kościoła; 3. uległość względem Tradycji i Magisterium Kościoła oraz posłuszeństwo wobec Ojca Świętego; 4. przepojenie wartościami chrześcijańskimi – skonkretyzowanymi przez Regułę św. Benedykta – zarówno kształcenia jak i wychowywania młodzieży, jak całej kultury; 5 przywrócenie prawdziwego znaczenia autorytetu w rodzinie, państwie, w rozmaitych wspólnotach i w miejscu pracy; 6. działanie na rzecz godności pracy, obrona rzemiosła, wsi, szacunek dla przyrody, a zwłaszcza dla życia ludzkiego; 7 humanizacja warunków życia społecznego, kształtowanie prawdziwych wspólnot.

CZYTAJ TAKŻE: Dlaczego lewicowe media chcą zohydzić Pierwszą Komunię?

Szkoła chorału

Chorałowa Szkoła św. Benedykta powstała z kolei jako owoc spotkania poznańskiego zespołu Liquescentes, wykonującego śpiew liturgiczny Kościoła na Zachodzie, i opata z Triors o. Hervé Courau, wieloletniego asystenta kościelnego ASBPE. Szkoła pracuje według metody chorałowej opracowanej w kongregacji solesmeńskiej, do której należy także opactwo w Triors. Więcej informacji można znaleźć na stronie szkolachoralu.pl.

“Od 2013 w różnych miastach Polski (w Poznaniu, w Łodzi, w Wolsztynie, w Gorzowie, w Zielonej Górze) odbywają się także całoroczne, stacjonarne Kursy Chorału Gregoriańskiego wg metody solesmeńskiej. Celem kursów jest systematyczna nauka śpiewu gregoriańskiego od podstaw do pełnego, zaawansowanego udziału w śpiewanej liturgii Kościoła Rzymskiego w wymiarze większym niż jednorazowe spotkania raz do roku.

Program nauczania jest w pełni paralelny do programu Szkoły Świętego Grzegorza w Le Mans. Pierwszemu etapowi nauki odpowiada zawartość podręcznika “Laus in Ecclesia”, przetłumaczonego i wydanego w Polsce staraniem wydawnictwa Dębogóra w 2013, czyli rok po ukazaniu się wydania francuskiego. Organizatorzy Kursu Gregoriańskiego stawiają sobie za cel rozwijanie umiejętności śpiewu gregoriańskiego zarówno pod względem poprawnego posługiwania się głosem, jak i rozumienia miejsca chorału w liturgii, znajomości liturgii i rozważania Słowa Bożego ukrytego w tekstach śpiewu gregoriańskiego”.

Głos abp. Gądeckiego

List od uczestników Kongresu skierował także arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki, który zwrócił uwagę, że ”przewodnia myśl tegorocznego kongresu dotyka sprawy podstawowej dla życia chrześcijańskiego, a zatem chrztu i życia wspólnego. Mamy doskonałe pojęcie wagi takiego tematu, gdyż chrzest święty jest czymś więcej niż tylko obmyciem czy oczyszczeniem. Czymś więcej niż przyjęciem do wspólnoty. Jest początkiem nowego zmartwychwstałego życia. Przez chrzest oddajemy się Chrystusowi, a On nas przyjmuje do siebie, abyśmy odtąd żyli już nie dla samych siebie, lecz dzięki Niemu, z Nim i w Nim”.

I rzeczywiście, uczestnicy kongresu przybywający z Francji, Niemiec, Włoch i Polski, mieli okazję obejrzeć pamiątki samych początków polskiej państwowości, która narodziła się z chrztu Mieszka I, czyli kościół farny i katedrę w Poznaniu czy Ostrów Tumski. Symbolikę zawartą różnych elementach gnieźnieńskiej katedry przedstawił podczas sobotniego wyjazdu prof. Jacek Kowalski, historyk sztuki i znany pieśniarz.

CZYTAJ TAKŻE: Chrzest Polski, czyli powrót do źródła

Od Europy ochrzczonej do zsekularyzowanej

Z tematem całego wydarzenia korespondowały także wykłady świetnych mówców. Paweł Milcarek, filozof, historyk i założyciel oraz redaktor naczelny pisma “Christianitas” przedstawił temat “Przypadek Polski: od chrztu księcia i męczeństwa biskupa do ukształtowania się ‘narodu ochrzczonego”; ojciec Jan Strumiłowski, cysters z Jędrzejowa w wystąpieniu zatytułowanym “Fides quid tibi praestat? – Co daje wiara?” odpowiedział nie tylko na tytułowe chrzcielne pytanie, ale także wyjaśniał “czym jest właściwie pojęta wiara”. Marianin i liturgista ks. Maciej Zachara przedstawił temat “Chrzest Mieszka – mistagogia”, w którym zrekonstruowana została, na podstawie przypuszczalnie będących w użyciu w X w. ksiąg liturgicznych, droga księcia Polan do pierwszego z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Ojciec Cassian Folsom, amerykański benedyktyn z Nursji, zestawił dwie katolickie perspektywy myślenia o dobru wspólnym: tę, którą przemyślał św. Tomasz z Akwinu, a także tę, jaka wynika ze wskazówek Reguły św. Benedykta. Ostatnim z wykładów było wystąpienie Marka Jurka, historyka i polityka, autora portalu Afirmacja i pisma “Christianitas”, zatytułowane “Dziedzictwo św. Wojciecha: jedna wiara, Europa Wschodnia i Zachodnia – chrześcijańska solidarność w czasach kryzysu pełzającej apostazji”. Prelegent zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich dwóch dekad Europa przeszła drogę od milczącej apostazji, o której pisał Jan Paweł II, do jawnego sprzeciwu i negacji swojego chrześcijańskiego charakteru.

Uczestnikom kongresu towarzyszyła także liturgia Mszy w zwyczajnej i nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, a także inne formy liturgii i nabożeństw, jak kompleta czy nabożeństwo majowe.

Polskim organizatorem Kongresu ASBPE i towarzyszącego mu jubileuszu Szkoły św. Benedykta była Fundacja św. Benedykta, wydawca portalu Afirmacja, a także pisma “Christianitas”. W przyszłości w mediach fundacji będzie można zapoznać się z tekstami wszystkich wystąpień, które miały miejsce w czasie tegorocznego kongresu ASBPE.

CZYTAJ TAKŻE: Dziś uroczystość Patrona Polski. Kim był św. Wojciech?

Afirmacja Extra. Wesprzyj nowy projekt autorów Afirmacji