Marsz cywilizacji życia vs. marsz cywilizacji śmierci

To, że rodzina jest ważna uznają prawie wszyscy. Dlaczego jednak trzeba się przeciwstawić instytucjonalizacji innych typów romantycznych związków, np.  homoseksualnych, jest znacznie trudniejsze do pojęcia, co widać nawet w badaniach opinii publicznej.

Tymczasem relatywizacja jedyności naturalnej rodziny upowszechnia przekonanie, że cele życia rodzinnego można realizować w inny sposób. Czy jednak faktycznie można, czy różnorodne romantyczne relacje mogą zapewnić zastępowalność pokoleń, warunki wychowawcze, a także stabilizację społeczną i psychologiczną?

O tym będziemy dziś rozmawiać – Tomasz Rowiński, Marek Jurek i Paweł Milcarek w kolejnym odcinku cyklu “Teraz i Zawsze”, w którym o tym co ważne teraz rozmawiamy z perspektywy tego co ważne zawsze.