Pełzająca destrukcja. Jak alkohol niszczy rodzinę?

Na czym polega błędne koło alkoholizmu? Jak odróżnić uzależnienie i ostre zatrucie alkoholem czy szkodliwe używanie? Jak skutecznie pomóc alkoholikowi przestać pić? Czy w ogóle można to zrobić? Na czym polega zburzenie „komfortu picia”? Jakie typowe role przyjmują żony alkoholików, a jakie dzieci? Co oznaczają pojęcia: „kozioł ofiarny”, „bohater”, „żelazne dziecko”, „maskotka”, „niewidzialne dziecko”? Czy w rodzinie, w której alkoholik podejmuje terapię, zaczyna się „bajka”? Dr Andrzej Margasiński odpowiada na te i wiele innych pytań związanych z problemem alkoholowym w rodzinie.

Uzależnienie to potężny mechanizm metaboliczny, którego nie sposób kontrolować. Alkohol pije najczęściej ojciec, ale mówimy o rodzinach alkoholowych, bo problem ma cała rodzina. Pewne zjawiska są zaskakująco powtarzalne. Uzależnienie jest jak gangrena, która toczy rodzinę latami – od płaszczyzny relacji po kwestie ekonomiczne, moralne czy społeczne. Dlaczego jednak członkowie rodziny stają się wręcz nieświadomie “wspólnikami” alkoholika? Co to jest „tabu picia”? Konfrontacja bywa trudna dla całej rodziny. Dr Andrzej Margasiński obala także stereotyp DDA. Niezwykle ważna i praktyczna rozmowa o bolesnym problemie, który niestety wciąż dotyka nasze społeczeństwo.