Od nowego roku 800+. Sejm podjął decyzję

Sejm podjął decyzję ws. 800+. Posłowie przyjęli nowelizację ustawy, która od nowego roku zastępuje świadczenie 500+, świadczeniem 800+.

Nowelizacja ustawy poparło 406 posłów, przeciwnych było 45, a nikt nie wstrzymał się od głosu.

Za ustawą głos oddało 228 posłów partii PiS, 121 posłów KO oraz 42 posłów Lewica. Przeciwni byli posłowie Konfederacji, Polski 2050, Porozumienia oraz jeden poseł z KO (Klaudia Jachira). Wcześniej Sejm odrzucił wniosek Konfederacji o odrzucenie projektu ustawy w całości.

Poprawki opozycji

Poprawki opozycji, które obejmowały m.in. zmianę terminu wypłaty świadczenia oraz roczną waloryzację, nie uzyskały większości głosów. Lewica chciała, aby nowa wysokość świadczenia została wypłacona od 1 września 2023 r., a KO – do 30 września 2023 r. z wyrównaniem od 1 czerwca.

Dodatkowo Sejm odrzucił poprawkę Koalicji Polskiej, która zakładała, że wzrost świadczenia o 300 zł dotyczyłby rodzin, w których co najmniej jedna osoba pracuje.

Nowelizacja podnosi świadczenie 500 plus z 500 zł do 800 zł na dziecko. Pierwsze wyższe świadczenie wychowawcze ma zostać wypłacone do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych, które pozwolą Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na sprawne obsłużenie wszystkich wniosków. Podkreślono również, że ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł były dokonywane na bieżąco, począwszy od świadczenia za styczeń 2024 r., które zostanie wypłacone w styczniu 2024 r.

Zmiana wysokości świadczenia będzie dokonywana automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do osiągnięcia przez nie 18 lat. Prawo do tego świadczenia przysługuje zarówno dzieciom przebywającym w rodzinach, jak i dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej.

Czytaj także:

źródło: polskieradio24.pl/Twitter